Logopedické třídy

Třída s logopedickou péčí

V odloučeném pracovišti – Mateřské škole Tylova – máme dvě logopedické třídy „Sluníčko“ a „Květinku“.

V těchto třídách probíhá předškolní vzdělávání jako v běžných třídách, které je rozšířeno o logopedickou péči. Z tohoto důvodu je ve třídě menší počet dětí. Zpravidla je v jedné třídě zapsáno 14 dětí (tzn. poloviční počet než běžných třídách) a tím je zajištěn větší prostor pro individuální péči a všestranný rozvoj dětí.

Nevíte, jestli je vaše dítě vhodné pro zařazení do logopedické třídy?

Logopedické třídy jsou zřizovány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tzn. že se jedná o třídy s nadstandartní péčí. V žádném případě se nejedná o tzv. „zvláštní“ třídy – je to zastaralý a nevhodný předsudek.

V logopedických třídách pracují paní učitelky, které mají vzdělání jak pro práci v běžných třídách, tak pro práci v logopedických třídách. Jedná se o logopedické asistentky tzn. že mají vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky a pracují pod vedením školské logopedky, která pravidelně dochází do MŠ a konzultuje s nimi průběh a postupy vzdělávání dětí v oblasti řeči nebo-li edukaci řeči.

Do logopedických tříd jsou zařazovány děti s poruchami komunikace

Jak postupovat, máte–li zájem o zařazení dítěte do logopedické třídy?

Přijďte i s dítětem k „zápisu“ do jedné z našich 4 mateřských škol (MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku nebo MŠ Tarnavova). U zápisu sdělte, že zvažujete případné zařazení dítěte do logopedické třídy. V tom případě máte možnost navštívit MŠ Tylova, kde bude u zápisu přítomna také paní učitelka z logopedické třídy – ta vám odpoví na vaše dotazy, naváže kontakt s dítětem a předběžně ho „vyšetří“. Pokud bude zařazení do logopedické třídy podporovat (či navrhovat), jsou nutná další vyšetření dítěte pro tzv. „vřazení“, bez kterýchnemůže být dítě do logopedické třídy přijato. O která vyšetření se jedná? Jsou to: foniatrické a logopedické vyšetření. Foniatrické vyšetření provádí foniatr ve zdravotnickém zařízení. Logopedické vyšetření provádí školský logoped ve školském poradenském zařízení tzn. ve speciálně-pedagogickém centru (SPC). Vřazení dítěte do našich logopedických tříd provádí SPC  Kpt. Vajdy v Ostravě – Zábřehu.

Porucha autistického spektra (PAS)

V logopedických třídách se můžeme setkat také s dětmi (osobami) s poruchou autistického spektra (dále jen osobami s PAS). Pro usnadnění komunikace s těmito osobami bylo vytvořeno „Desatero komunikace s pacienty s PAS“, jehož úkolem je výrazně usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s osobami s autismem a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění.