Mateřská školaTarnavova

Informace o škole

Mateřská škola Tarnavova je součástí právního subjektu Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace.

Nachází se ve středu sídliště Pískové doly v Ostravě – Zábřehu v blízkosti CHKO Poodří, které nabízí řadu možností k vycházkám do přírody. Slavnostní otevření mateřské školy proběhlo 1. 9. 1990.

Představení MŠ Tarnavova

Budova školy

Jednopatrová panelová budova MŠ byla postavena v 90-tých letech. Má tři třídy. V přízemí je jedna třída, školní kuchyň, kancelář zástupkyně ředitelky, kancelář vedoucí ŠJ, šatny správních zaměstnanců a různé úložny (čisticích prostředků, potravin, vyřazených dokumentů apod.). Další dvě třídy jsou v prvním patře.

Každá třída má samostatný vchod, který vede do šatny dětí. Dále má svou pracovnu, hernu, umývárnu, WC, kuchyňku pro výdej jídla, kabinet. V prostorách třídy a herny jsou vytvořeny koutky pro hry a činnosti dětí. Herny slouží k rušnějším pohybovým aktivitám a po rozložení lehátek i k odpolednímu odpočinku dětí.

Vybavení školy

Vnitřní prostory mateřské školy jsou vybaveny standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami pro děti. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké vybavení, pomůcky a hračky se do tříd zakoupí. Všechny třídy jsou vybaveny klavírem a ve třídě nejstarších dětí je nainstalovaná interaktivní tabule. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny, trampolínky apod.  Také tělocvičné náčiní, jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd., je rozmístěno ve třídách a je možno ho přenášet a zapůjčovat.

Většina materiálního zařízení mateřské školy byla v minulých letech obměněna. V této modernizaci chceme pokračovat i v příštích letech. Chceme také pokračovat v aktivní komunikaci a spolupráci s rodiči prostřednictvím Spolku rodičů Mateřídouška – a to především zapojením rodičů do akcí pořádaných mateřskou školou.

Zahrada MŠ Tarnavova

Okolí mateřské školy

Okolo mateřské školy je školní zahrada, která byla v roce 2021 modernizována v rámci projektu „Přírodní zahrada“.

Školní jídelna

Mateřská škola má vlastní kuchyň. Ve školní kuchyni pracuje vedoucí školní jídelny, kuchařka a zaučená kuchařka. Zaměstnankyně připravují stravu nejen pro děti, ale i pro zaměstnance. Zajišťují vyvážené stravování dle zásad racionální výživy a kromě klasické technologie při přípravě pokrmů se zapojují do různých projektů např. do projektu „Solme s rozumem“, který se zaměřuje na snižování obsahu soli v pokrmech. Mateřská škola je také zapojena do projektu „Zdravá školní jídelna“. Veškerý personál (školní jídelny  i mateřské školy) společně s dětmi, ale i s rodiči sledují složení pokrmů v mateřské škole, změny ve výživovém režimu dětí předškolního věku porovnáváním s „pyramidou výživy pro děti“.

Pyramida výživy pro děti

Akce školy

Zapojujeme se do výtvarných soutěží, do celostátních projektů RecyklohraníCelé Česko čte dětem a do soutěže s panem Popelou (sběr starého papíru). Spolupracujeme s Charitou sv. Alexandra a sbíráme vršky z PET lahví, vyřazené elektrospotřebiče…).

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazujeme během školního roku divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromečku, karneval, oslavu MDD, sportovní hry, olympiádu, návštěvu planetária, školní výlety, besedy s Policií ČR, canisterapii, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Horymírova, do ZUŠ Sologubova a další). Pořádáme den otevřených dveří, ukázky práce s dětmi, tvůrčí dílničky s rodiči a další.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Náš vzdělávací obsah se zaměřuje na rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dítěte a osobnostně orientovaný model výchovy.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologii, dopravní prevenci a zdravý životní styl. Všichni zaměstnanci zohledňují individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Aktuální informace

SFÉRICKÉ KINO

Ve středu 6. 3. 2024 dopoledne zavítá do naší mateřské školy SFÉRICKÉ KINO. Akce je hrazena SR Mateřídouška.

FOCENÍ DĚTÍ

V úterý 27. 2. 202 proběhne v odpoledních hodinách 14:30 hod. – 16:00 hod. jarní fotografování dětí dle nabídky.   Platba v hotovosti na místě.