Mateřská školaTarnavova

Informace o škole

Mateřská škola Tarnavova je součástí právního subjektu Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace.

Nachází se ve středu sídliště Pískové doly v Ostravě – Zábřehu v blízkosti CHKO Poodří, které nabízí řadu možností k vycházkám do přírody. Slavnostní otevření mateřské školy proběhlo 1. 9. 1990.

Představení MŠ Tarnavova

Budova školy

Jednopatrová panelová budova MŠ byla postavena v 90-tých letech. Má tři třídy. V přízemí je jedna třída, školní kuchyň, kancelář zástupkyně ředitelky, kancelář vedoucí ŠJ, šatny správních zaměstnanců a různé úložny (čisticích prostředků, potravin, vyřazených dokumentů apod.). Další dvě třídy jsou v prvním patře.

Každá třída má samostatný vchod, který vede do šatny dětí. Dále má svou pracovnu, hernu, umývárnu, WC, kuchyňku pro výdej jídla, kabinet. V prostorách třídy a herny jsou vytvořeny koutky pro hry a činnosti dětí. Herny slouží k rušnějším pohybovým aktivitám a po rozložení lehátek i k odpolednímu odpočinku dětí.

Vybavení školy

Vnitřní prostory mateřské školy jsou vybaveny standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami pro děti. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké vybavení, pomůcky a hračky se do tříd zakoupí. Všechny třídy jsou vybaveny klavírem a ve třídě nejstarších dětí je nainstalovaná interaktivní tabule. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny, trampolínky apod.  Také tělocvičné náčiní, jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd., je rozmístěno ve třídách a je možno ho přenášet a zapůjčovat.

Většina materiálního zařízení mateřské školy byla v minulých letech obměněna. V této modernizaci chceme pokračovat i v příštích letech. Chceme také pokračovat v aktivní komunikaci a spolupráci s rodiči prostřednictvím Spolku rodičů Mateřídouška – a to především zapojením rodičů do akcí pořádaných mateřskou školou.

Zahrada MŠ Tarnavova

Okolí mateřské školy

Okolo mateřské školy je školní zahrada, která byla v roce 2021 modernizována v rámci projektu „Přírodní zahrada“. Obsahuje řadu přírodních prvků pro rozvoj pohybových dovedností dětí.

Školní jídelna

Mateřská škola má vlastní kuchyň. Ve školní kuchyni pracuje vedoucí školní jídelny, kuchařka a zaučená kuchařka. Zaměstnankyně připravují stravu nejen pro děti, ale i pro zaměstnance. Zajišťují vyvážené stravování dle zásad racionální výživy obohacené o kvalitní suroviny – ovoce, zeleninu, ryby apod.

Pyramida výživy pro děti

Akce školy

Mateřská škola se zapojuje do výtvarných soutěží a do různých soutěží jako např. do celostátního projektu Recyklohraní nebo Celé Česko čte dětem.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška jsou do vzdělávacích aktivit zařazována divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášská nadílka, posezení u vánočního stromečku, karneval, oslavy Dne dětí, sportovní hry, olympiáda, návštěva planetária, školní výlety, besedy s Městskou policií, canisterapie, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Horymírova, do ZUŠ Sologubova a další). Mateřská škola organizuje Dny otevřených dveří, ukázky práce s dětmi pro rodiče (besídky), tvůrčí dílničky s rodiči apod. V rámci spolupráce mezi mateřskými školami navštěvují dětí řemeslnou dílničku v MŠ U Zámku a badatelnu v MŠ Za Školou.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na celkový rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dítěte a osobnostně orientovaný model výchovy.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Minimální preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologii, dopravní prevenci, zdravý životní styl a předmatematickou a předčtenářskou gramotnost. Všichni zaměstnanci zohledňují individuální a věkové zvláštnosti dětí a snaží se dětem vytvořit příjemné a pohodové prostředí.

Aktuální informace

DEN PRO RODINU

Spolek rodičů Mateřídouška při MŠ Tarnavova ve spoluprácis ÚMOb Ostrava – Jih  pořádá v rámci grantu „Mami, tati, koukej, co už umím vytvořit II.“  „Den pro rodinu“ ve čtvrtek 20. června…

TŘ. KUŘÁTKA – PIRÁTSKÉ ODPOLEDNE A SPANÍ V MŠ

Pirátské odpoledne a spaní ve školcePřespání dětí ze třídy „Kuřátka“ se uskuteční ze čtvrtku 13. 6. 2023 na pátek 14. 6. 2023.             Sraz všech dětí je v 16:00 – 16:30 hod. v MŠ –…