Mateřská školaU Zámku

Aktuální informace

Aktuální informace

Třídní schůzka

CELOŠKOLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ U ZÁMKU Vážení rodiče, Zveme Vás na celoškolní třídní schůzku, která se koná dne 10. 9. 2020 čtvrtek od 15:45 hod. v prostorách třídy Hříbek v 1. patře.

Lidl_Sponzorský dar

  Nákupem v Lidlu dne 17.8.2020 pomůžete naší MŠ získat vyšší sponzorský dar Společnost Lidl daruje naší mateřské škole sponzorský dar ze zisku utrženého v první den otevření prodejny na ulici Jugoslávská….

Prodloužení provozní doby

Prodloužení provozní doby MŠ Oznamujeme všem rodičům, že provozní doba MŠ U Zámku bude od 1.9.2020 prodloužena do 16:30 hod.

Provoz o prázdninách

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERVENCI A SRPNU 2020   1.7. – 31.7. 20120 PROVOZ MŠ U ZÁMKU A MŠ TARNAVOVA MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ U…

Školné květen – srpen (COVID 19)

ŠKOLNÉ ZDARMA NA KVĚTEN – SRPEN 2020 Oznamujeme rodičům, jejichž děti jsou omluveny z docházky do MŠ na měsíc květen – srpen 2020, že mohou písemně požádat o snížení úplaty (školného) na příslušný…

Informační schůzka – zápis

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat dne 16. 6. 2020 v 15:30 hodin ve třídě Ježek v MŠ U Zámku. Uvítali bychom, kdyby se všem rodičům podařilo zajistit hlídání…

Informace pro rodiče – znovuotevření MŠ 25.05.2020

Informace pro rodiče  k obnovení provozu MŠ od 25.5.2020 Docházka do mateřské školy od 25.5.2020 s provozní dobou 6:00 – 16:00 hod je zcela dobrovolná a platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláků)….

PLATBY-KVĚTEN 2020

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA KVĚTEN 2020 Pokud zákonný zástupce dítěte přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy od 25.5.2020, uhradí za květen platby ve výši 290,- Kč  (115,- Kč =…

Znovuotevření MŠ

  Vážení rodiče,v souvislosti s připravovaným znovuotevřením MŠ od 25. 5. 2020 zjišťujeme zájem rodičů o umístění dětí do MŠ hned po otevření (nebo termín, kdy dítě do MŠ opět nastoupí). Tuto…

ZÁPIS 2020

ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2020/2021 Z důvodu mimořádného opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021 probíhat bez…

Platby školné , stravné

Vážení rodiče, z důvodu uzavření všech mateřských škol v Ostravě – Jih  od 19. 03. 2020 do odvolání,   nezasílejte platby školného a stravného  na další měsíce.  Školné za měsíc březen 2020 bylo sníženo  z částky…

Provozní doba MŠ

  Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15. 03. 2020 je od 19. 03. 2020  provozní doba MŠ Za Školou 7:00 – 17:00 hod. Přivádění dětí: 7:00 – 8:00 hod.  Vyzvedávání…