Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí, podle stanoveného Školního vzdělávacího programu, probíhá v následujícím základním denním režimu: