MATEŘSKÁ ŠKOLAU ZÁMKU

Informace o škole

Představení MŠU Zámku

Podle dochovaných záznamů je budova využívaná jako mateřská škola od 60-tých let 20. století

Budova MŠ U Zámku byla postavena v roce 1936. Nějakou dobu sloužila pro potřeby spořitelny. V 60-tých letech 20. století byla do této vilky přestěhovaná „První obecná mateřská škola Moravské Ostravy“ a následně využívaná pro předškolní vzdělávání jako Mateřská škola U Zámku. Dne 1.1.2003 se MŠ U Zámku stala součástí právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace. 

Budova školy

MŠ U Zámku stojí v klidné čtvrti rodinných domků v Ostravě – Zábřehu. Budova má jeden vstup do společné šatny dětí. Zvláštností mateřské školy jsou její půdní a sklepní prostory. Půda je nevyužívaná – skýtá možnost případné rekonstrukce. Ve sklepních prostorách je plynová kotelna, která vytápí celou budovu. Jedná se o jedinou mateřskou školu v Ostravě – Jihu, která je vytápěná plynem. Dále je ve sklepě sklad potravin, prádelna, žehlírna, škrabka brambor a různé úložny např. archiválií, učebních pomůcek a dalších.

Sklepní prostory jsou postupně modernizovány. Kromě nové elektroinstalace byly rekonstruovány dvě místností, ze kterých byla vytvořena řemeslná dílnička pro děti. V roce 2023 došlo k výměně oken a instalaci venkovních žaluzií. Okolo budovy je zahrada vybavena dětskými venkovními prvky, květinovým záhonem a okrasnými keři. Na zahradě proběhly v minulých letech úpravy terénu. Další úpravy a modernizace školní zahrady probíhají.

Třídy mateřské školy

Ve zvýšeném přízemí budovy je umístěna třída Sluníčko, školní kuchyň, kancelář zástupkyně ŘŠ, vedoucí ŠJ a šatna správních zaměstnanců. Třída Sluníčko má k dispozici pracovnu, hernu, umývárnu a WC. Nemá vlastní kuchyňku pro výdej jídla, proto je jídlo vydáváno přímo ve třídě.V prvním patře budovy jsou umístěny třídy Ježek a Hříbek. Obě mají rovněž vlastní pracovnu, hernu, umývárnu a WC. U třídy Ježek je kuchyňka pro výdej jídla. Pro třídu Hříbek je jídlo vydáváno přímo ve třídě.

Rozměry místností této mateřské školy jsou menší než v klasických mateřských školách. Proto jsou ve všech třech třídách sníženy počty dětí. Krajská hygienická stanice (KHS) stanovila ve dvou třídách maximální počet 22 dětí na třídu a v jedné třídě maximální počet 21 dětí. Třídy prošly v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V dalších letech plánujeme jak rekonstrukce šaten dětí, tak sklepních i půdních prostor.

Vybavení školy

Mateřská škola je vybavena standartním nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami pro děti. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky budou do tříd zakoupeny. Mezi standardní vybavení patří klavír a také interaktivní tabule ve třídě nejstarších dětí. Samozřejmostí je vybavení tělocvičným nářadím jako jsou lavičky, trampolína, gymnastické míče, žíněnky, ribstoly, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky, švédské bedny apod.  Také tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, tyče atd. jsou  rozmístěny ve třídách a je možno je vzájemně zapůjčovat.

MŠ U Zámku

V mateřské škole je vlastní kuchyň, která vaří pro potřeby dětí a zaměstnanců této MŠ. Stravu pro děti zajišťují 3 zaměstnankyně – vedoucí ŠJ, kuchařka a zaučená kuchařka. Při sestavování jídelníčku dbají na podávání plnohodnotné a vyvážené stravy.

Za vzdělávací práci dětí v této MŠ odpovídá 6 učitelek. O úklid mateřské školy se starají 2 správní zaměstnankyně. Zaměstnanci při své práci zohledňují věkové a individuální potřeby dětí.

Akce školy

Dětem nabízíme tradiční akce, které vhodně doplňují školní vzdělávací program – oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karneval, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, účast dětí na výtvarných soutěžích a další.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastníme celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, třídíme odpad na třídách, vedeme děti k charitativní činnosti – spolupracujeme s Charitou Sv. Alexandra. V rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti  se opakovaně zapojujeme do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Zapojením do projektu „Malý řemeslník“ rozšiřujeme polytechnické vzdělávání a prožitkové učení dětí.

Zaměření školy

Školní vzdělávací program „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Náš vzdělávací obsah je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a vše kolem sebe.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Minimální preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevencizdravý životní styl.

Všichni zaměstnanci zohledňují individuální a věkové zvláštnosti a podílí se na zdravém rozvoji dítěte.

Aktuální informace

ODPOLEDNE S TATÍNKEM

Kdy: 20. 06. 2024 (čtvrtek) Od: 15:00h (jen za příznivého počasí) S sebou: dobrou náladu a chuť tvořit a bavit se Srdečně zveme všechny tatínky k oslavě jejich svátku společným zábavným odpolednem s dětmi na…

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Kdo: třída Hříbci Kdy: 12. 06. 2024 – (středa) od 15:00 hod. Kde: MŠ U Zámku – třída Hříbek V tento den budeme slavnostně pasovat budoucí školáky i předškoláky. Společně se…