InformacePro rodiče

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy.

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností. Dejte mu najevo zájem a trpělivě ho vyslechněte.

Povídejte si s dítětem a čtěte mu. Technologie nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Vytvářejte takové situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

Podporujte dítě v poznávání okolního světa.

Nabízejte dítěti různorodé hry a činnosti, sami se do nich zapojujte.

Dbejte na dostatek přirozeného pohybu.

Trénujte s dítětem ranní vstávání a pravidelné ukládání k večernímu spánku.

Těšte se společně na školu.