Dokumenty

Projekty našich mateřských škol

Projekty našich mateřských škol

Poznáváme svět

Naše příspěvková organizace realizuje projekt „Poznáváme svět„, který je spolufinancován Evropskou unií.

Chytré hlavičky z naší školičky

Mateřská škola získala finanční částku 120 000,- Kč z dotačního programu Statutárního města Ostrava na projekt s názvem „Chytré hlavičky z naší školičky. Hlavním cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti předškolních dětí (včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) a podpora čteného slova jak v mateřské škole, tak v rodině.

Uvědomujeme si, že v dnešní uspěchané době plné technických vymožeností se zapomíná na to, že čtené slovo podporuje fantazii, obrazotvornost, představivost, slovní zásobu… Proto bychom chtěli navracet knihy do života dětí a naučit je s nimi pracovat jako s důležitým zdrojem informací. Dalším cílem projektu je rozvoj logického myšlení hravými formami např. v intelektuálních hrách – hlavolamech, hrách s písmenky, společenských hrách, stolních hrách apod.

V průběhu projektu proběhnou odpolední akce pro děti a jejich rodiče ve všech našich čtyřech mateřských školách. Během akcí představíme zakoupené knihy, společenské hry, didaktické pomůcky a ukážeme rodičům, jak mohou nenásilně podporovat logické myšlení a zdravé sebevědomí dětí. Zakoupené knihy, hry a didaktické pomůcky budou využívány také ve vzdělávacích aktivitách všech tříd.

Mistr stavitel ve školce II

Mateřská škola získala od Statutárního města (v oblasti vzdělávání a talentmanagement na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021) finanční částku ve výši 450 000,- Kč na projekt Mistr stavitel ve školce II. Cílem tohoto projektu je rozvoj polytechnického vzdělávání předškolních dětí.

V podstatě se jedná o rozšíření projektu Mistr stavitel ve školce I, který jsme realizovali v roce 2019 (také s finanční podporou Statutárního města Ostrava v rámci talentmanagamentu, a to ve výši 500 000,- Kč). Během obou projektů jsme se přesvědčili, že polytechnické vzdělávání není jen o zatloukání hřebíků (i když rozvoj manuální zručnosti je prioritní), ale že se při něm děti učí také řešit problémy, starat se o sebe, používat různé materiály, poznávat důsledky své činnosti apod. Projekt tedy podporuje soběstačnost dětí v běžném životě.