Dokumenty

Projekty našich mateřských škol

Projekty našich mateřských škol

Poznáváme svět

Naše příspěvková organizace realizuje projekt „Poznáváme svět„, který je spolufinancován Evropskou unií.

Na vesnici i ve městě, vždy jezdím jen bezpečně

Mateřská škola získala finanční částku 100 000,- Kč z dotačního programu Statutárního města Ostrava na projekt s názvem „Na vesnici i ve městě, vždy jezdím jen bezpečně”. Cílem projektu je vytvoření a upevnění pravidel chování dětí MŠ v dopravním provozu na malých dopravních hřištích.

Uvědomujeme si, že jsme všichni, téměř každý den účastníky silničního provozu a děti jsou bohužel jeho nejzranitelnějšími účastníky. Proto je chceme upozorňovat na možná nebezpečí v dopravě. Děti se v dopravě aktivně objevují zejména jako chodci, cyklisti, ale i pasivně jako spolujezdci při cestování autem nebo jiným dopravním prostředkem.

Děti budeme upozorňovat na nebezpečí na chodníku. Chceme je naučit, že při chůzi na chodníku by měly jít vždy na vzdálenější straně od silnice, vozovku přecházet na bezpečném místě, vždy se rozhlédnout a že na hraní je určeno hřiště a nikoliv vozovka.

Děti budeme upozorňovat na nebezpečí při jízdě na kole. Chceme je naučit, že mají vždy používat cyklistickou helmu, být viditelné (pestré barvy a reflexní doplňky) a vybírat si bezpečný prostor pro pohyb na kole (cyklostezky), také že správně vybavené jízdní kolo a správné chování v provozu je základem jakéhokoliv pohybu dětí na jízdním kole.

Děti budeme upozorňovat na nebezpečí při cestování autem či jiným dopravním prostředkem. Chceme je naučit, že v autě musí být děti vždy připoutané a nastupovat a vystupovat by měly vždy na straně chodníku nebo krajnice.

V průběhu tohoto projektu budou realizovaná hravá odpoledne s názvem „Rodina na kole“. Tyto akce zaměřené na dopravní tématiku budou probíhat na zahradách jednotlivých mateřských škol za účasti rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků.

APIV B Společné vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Na co se školení zaměřují? 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení asistentů pedagoga do výuky, jak ve škole lépe spolupracovat a profesně nestagnovat. A protože práce učitelů bývá náročná a stresující, učíme se také, jak předcházet syndromu vyhoření nebo jak lépe zvládat emoce. Je prokázáno, že děti se mnohem lépe soustředí a učí v prostředí, kde se cítí bezpečně a přijímány. Vytvořit ve škole takové prostředí vyžaduje nejen dobrou spolupráci mezi pedagogy a vedením, ale také směrem k rodičům a ke zřizovateli. I na to se v projektu nabízené aktivity soustředí.

Vedle již zmíněných možností můžeme v rámci projektu využívat také spolupráci s různými odborníky, kteří nám pomáhají zvládnout obtížné situace nebo se věnovat dětem, které potřebují speciální péči či podporu. Kromě výše uvedených služeb poskytuje projekt volně přístupné vzdělávací materiály (ve formě videí, vzorových dokumentů, praktických příkladů a ukázek metod a výuky) v interaktivním webu Zapojmevšechny.cz. Ten nabízí obsah i pro rodiče. Neváhejte proto a podívejte se na některá videa, poslechněte si podcast nebo se začtěte do některého z mnoha článků.

Pokud vás více zajímá podpora a výstupy projektu APIV B, přečtěte si článek shrnující celkově přínosy projektu pro školy.

Národní pedagogický institut nabízí také doučování při iniciativě Fakulty doučují

Pokud byste pro své žáky chtěli sehnat na doučování studenty vyšších odborných nebo vysokých škol, zaregistrujte je v registračním formuláři TADY.

Také MŠMT ve spolupráci s NPI ČR a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování a v rámci něj spustil nový web https://doucovani.edu.cz/, který má sloužit jako praktický průvodce a inspirace pro ředitele, pedagogy, doučující a rodiče.

Poradna Zapojme všechny

Řešíte problémy spojené se společným vzděláváním a chcete se poradit? Zeptejte se našich metodiků! Zpracované dotazy zasíláme do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail. Formulář na dotazy najdete na webu www.zapojmevsechny.cz vpravo dole.

Poradenské a konzultační služby pro Vás v každém kraji

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centrum podpory školám v oblasti společného vzdělávání přímo ve Vašem kraji. Centra najdete ve všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.