Mateřská školaU Zámku

Aktuální informace

Aktuální informace

Vyberte si datum, které Vás zajímá

INFORMACE K BEZPEČNOSTNÍ SITUACI

Informace k bezpečnostní situaci Dle informací Magistrátu města Ostravy sdělujeme, že základní informace k současné bezpečnostní situaci a k možnosti ukrytí a evakuace dětí naleznete na webu Hasičského záchranného sboru ČR v záložce ochrana obyvatelstvahttps://www.hzscr.cz/

HRAVÁ VĚDA

24. února 2022 proběhne „Projektový den“ pro děti ze třídy Hříbek. Děti se seznámí s jednoduchými přírodovědnými pokusy, poznají vlastnosti vody, vzduchu a jiných látek. Programem nás provede p. Chajda, autor populárně…

UPOZORNĚNÍ

Dne 21. 02. 2022 byla třída HŘÍBEK v rizikovém kontaktu s případem onemocnění covid-19. Karanténa se již nenařizuje. Sledujte zdravotní stav dítěte a omezte kontakt s dalšími osobami, zejména z rizikových skupin. Projeví-li se u vašeho dítěte…

KARNEVAL

Hola, hola, karneval volá! Dne 22. 2. 2022 propukne od rána a po celé dopoledne v naší školičce karnevalové veselí plné písniček, her a soutěží. Těšíme se na rej veselých masek.

KARANTÉNA VE TŘÍDĚ HŘÍBEK

Z důvodu pozitivního výsledku testu u paní učitelky ve třídě Hříbek, je tato třída do 15. 2. 2022 v karanténě. Týká se i dětí ze třídy Ježek, kteří jsou v této třídě. Rodiče budou…

Karanténa ve třídě Hříbek

Z důvodu pozitivního výsledku testu u dítěte ve třídě Hříbek, je tato třída od 11.2.2022 v karanténě 5 dní. Týká se i dětí ze třídy Ježek, kteří jsou v této třídě. Rodiče budou kontaktováni…

POTVRZENÍ PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANÍCH

Vážení rodiče také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje na tzv. školné. Pokud máte zájem o uplatnění slevy na…

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Od 1.1.2022 je zvýšená úplata za stravování dětí v MŠ (tzv. stravné). Podrobné informace o platbách jsou zveřejněny v oddílu „Pro rodiče“ – pododdílu „Platby“.

TŘÍDA HŘÍBEK V KARANTÉNĚ OD 4.12.2021

DĚTI ZE TŘÍDY „HŘÍBEK“ A MAJÍ KARANTÉNU OD 4. 12. 2021 Děti, které byly v MŠ ve třídě třídě Hříbek ve dnech 30. 11. – 2. 12. nastupují od 4. 12….

TŘÍDA „SLUNÍČKO“ a JEŽEK“ V KARANTÉNĚ OD 3. 12. 2021

DĚTI ZE TŘÍDY „SLUNÍČKO“ A „JEŽEK“ MAJÍ KARANTÉNU OD 3. 12. 2021 Děti, které byly v MŠ ve třídě třídě Sluníčko ve dnech 29. 11. – 1. 12. nastupují od 3….

Karanténa ve třídě Ježek

Oznamujeme, že od 25. 11. 2021 je z důvodu pozitivního výsledku testu (u dítěte) v karanténě 7 dětí, 1 p. učitelka a 1 chůva. Týká se pouze dětí ze třídy Ježek.

Informace pro rodiče – Covid-19