Mateřská školaTylova

Výsledky

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole TYLOVA

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění takto:

 

Poř. číslo                    Registrační číslo                     Výsledek řízení

1.                              2/TY/2020 – 2021                    přijat/a

2.                              3/TY/2020 – 2021                    přijat/a

3.                              4/TY/2020 – 2021                    přijat/a

4.                              7/TY/2020 – 2021                    přijat/a

5.                              8/TY/2020 – 2021                    přijat/a

6.                              9/TY/2020 – 2021                    přijat/a

7.                            10/TY/2020 – 2021                    přijat/a

8.                            12/TY/2020 – 2021                    přijat/a

9.                            14/TY/2020 – 2021                    přijat/a

10.                          15/TY/2020 – 2021                    přijat/a

11.                          16/TY/2020 – 2021                    přijat/a

12.                          19/TY/2020 – 2021                    přijat/a

13.                          20/TY/2020 – 2021                    přijat/a

14.                          21/TY/2020 – 2021                    přijat/a

15.                          22/TY/2020 – 2021                    přijat/a

 

Datum zveřejnění: 25. 5. 2020                             Mgr. Věra Miklušová

                                                                            ředitelka školy

Další aktuality

ZUŠ O smutné princezně

ZUŠ Ostrava pozvala 25.4. naše předškoláky na návštěvu umělecké školy spojené s představením hudební pohádky „O smutné princezně“. Prosíme rodiče, aby předškoláci byli ve školce nejpozději v 7:45 hodin. Děti vybavte batůžkem…

DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ oslavíme společně s dětmi nejen zajímavým programem, ale i tím, že si oblékneme tričko v pestrých barvách

Projekt Corrency