Mateřská školaTylova

školné prázdniny

ŠKOLNÉ ZDARMA NA KVĚTEN – SRPEN 2020

Oznamujeme rodičům, jejichž děti jsou omluveny z docházky do MŠ na měsíc květen – srpen 2020, že mohou písemně požádat o snížení úplaty (školného) na příslušný kalendářní měsíc na částku 0,- Kč. 

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v květnu nebo je omluveno na celý červen,  červenec nebo srpen, musí rodiče odevzdat „Žádost o snížení úplaty“ – pokud tak neučiní, musí zaplatit celou výši školného 440,-Kč/měsíc (netýká se předškoláků, ti školné neplatí). 

Formulář s názvem „Žádost o snížení úplaty (Covid 19)“ je možno vyzvednout v MŠ (ve třídě, u vedoucí ŠJ) nebo stáhnout z www – „Tiskopisy ke stažení“.

Další aktuality

VÝLET DO KLIMKOVIC

V úterý 4.6. pojedeme autobusem na výlet do Klimkovic. Dětem připravte do batůžku: pláštěnku, kapesníky, pití v dobře zajištěné láhvi, malou sušenku BEZ krému a čokolády. Svačinky zajišťuje MŠ. Prosíme o sportovní oblečení…

ČTENÍ NENÍ NUDA

V pondělí 3.6.2024 dopoledne přijedou do MŠ členové loutkového divadla a přečtou nám příběhy z knihy „Povídání o pejskovi a kočičce„.

DEN DĚTÍ

Přijďte společně s dětmi oslavit jejich svátek na zahradu MŠ. Ve čtvrtek 30.5. ve 14.30 vystoupí s programem Ela a Tom ze Zábavné školky. Moc se na všechny těšíme! Akce je hrazena ze…