Mateřská školaU Zámku

Školné květen – srpen (COVID 19)

ŠKOLNÉ ZDARMA NA KVĚTEN – SRPEN 2020


Oznamujeme rodičům,
jejichž děti jsou omluveny z docházky do MŠ na měsíc květen – srpen 2020,
že mohou písemně požádat o snížení úplaty (školného) na příslušný kalendářní měsíc
na částku 0,- Kč.

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v květnu, nebo je omluveno na celý červen,
nebo červenec, nebo srpen, musí rodiče odevzdat „Žádost o snížení úplaty“ – pokud tak neučiní,
musí zaplatit celou výši školného 440,-Kč/měsíc. 

Formulář s názvem „Žádost o snížení úplaty (Covid 19)“ je možno vyzvednout v MŠ
(ve třídě, u vedoucí ŠJ) nebo stáhnout z www – „Tiskopisy ke stažení“.

Další aktuality

Lyžařský výcvik

Naše mateřská škola organizuje lyžařský výcvik pro děti předškolního věku v termínu 15.1.-19.1.2024 (5 dní), a to vždy dopoledne. Výuka lyžování bude probíhat na Vaňkově kopci. Odjezd od MŠ bude v cca 8:00 hod a návrat v cca 12:00…

Divadlo Smíšek

Kdy: 30.11.2023 čtvrtek Od: 10:30h Kdo: děti třídy Ježek, Sluníčko, Hříbek Cena: 70,-Kč (pro člena SRM hrazeno z příspěvku)

Koumáci v dílně

Kdy: 30.11.2023 čtvrtek Od: 15:15h Kdo: děti třídy Hříbek Opět budeme společně koumat, co vše se dá v dílně vyrobit. Tentokrát z keramiky.