Mateřská školaZa Školou

Festival pohádek

Dne 20.4.2023 navštívíme s dětmi třídy Sovičky Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách, kde je připraven program s názvem: Festival pohádek. Odchod z MŠ v 8:00 hodin, návrat před obědem. Dětem dejte batoh, pití, malou sladkost. Svačinu zajišťuje mateřská škola. Dětem starším 6ti let, prosím připravte platné jízdní doklady (Odisku, kreditní jízdenku).

Další aktuality

Oznámení pro rodiče z MŠ Za Školou

MŠ Za Školou bude zajišťovat letošní prázdninový provoz (od 8.7. do 23.8.2024) nejen pro děti z MŠ Za Školou, ale i pro děti z MŠ U Zámku (z důvodu rekonstrukce kuchyně v MŠ U Zámku). Pro děti z MŠ U…

Besip pro předškoláky

Policisté ČR našim předškolákům přiblíží zábavnou formou základní pravidla pohyby na pozemních komunikacích a také zvýší povědomí např. o dopravních značkách. Na tuto zajímavou akci se budeme těšit 24.6. ve 13:00 hodin.

Výlet

S dětmi ze třídy Broučci a Sovičky pojedeme 13.6. na výlet. Navštívíme lesopark v Klimkovicích. Ráno děti přiveďte do 7:45 hodin. Děti potřebují batoh, případně pláštěnku, pití a malou sladkost. Svačinku zajišťuje MŠ.