Mateřská školaTylova

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. 4. jsme v MŠ oslavili DEN ZEMĚ. S dětmi jsme si povídali o tom, jak se v přírodě chovat a jak o ní pečovat.

Odměnou za to, že budou přírodu chránit, byla malá planeta Země, kterou si děti odnesly domů.

Akce byla hrazena ze SRM. Členové, kteří nemohou aktuálně chodit do školky, si dáreček vyzvednou po otevření MŠ.

Další aktuality

ZUŠ O smutné princezně

ZUŠ Ostrava pozvala 25.4. naše předškoláky na návštěvu umělecké školy spojené s představením hudební pohádky „O smutné princezně“. Prosíme rodiče, aby předškoláci byli ve školce nejpozději v 7:45 hodin. Děti vybavte batůžkem…

DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ oslavíme společně s dětmi nejen zajímavým programem, ale i tím, že si oblékneme tričko v pestrých barvách

Projekt Corrency