Mateřská školaTylova

Daně

SLEVA NA DANÍCH

Vážení rodiče, i v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v MŠ. Jedná se tedy o výdaje na tzv. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2019, můžete si vyzvednout žádost u p.učitelky ve třídě nebo stáhnout z www.mszaskolou.cz (tiskopisy ke stažení). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2019.

Další aktuality

ZUŠ O smutné princezně

ZUŠ Ostrava pozvala 25.4. naše předškoláky na návštěvu umělecké školy spojené s představením hudební pohádky „O smutné princezně“. Prosíme rodiče, aby předškoláci byli ve školce nejpozději v 7:45 hodin. Děti vybavte batůžkem…

DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ oslavíme společně s dětmi nejen zajímavým programem, ale i tím, že si oblékneme tričko v pestrých barvách

Projekt Corrency