Mateřská školaTarnavova

Zápis 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro šk. rok 2021/2022

Zápis do 4 mateřských škol naší příspěvkové organizace – MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku a MŠ Tarnavova – se bude konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

1. Dokumenty potřebné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 (dále jen Žádost)

Žádost bude dostupná na našich www v sekci Pro rodiče → Zápis do MŠ. Můžete si ji vyzvednout také osobně ve dnech 2.5.–9.5. 2021 v době 10:00-11:30 hod v mateřské škole, ve které žádáte o přijetí svého dítěte.

b) Potvrzení o očkování – doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§50) splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání tzn. rodiče 5-6letých dětí a dětí s odkladem školní docházky (0ŠD) doklad o očkování nedokládají!!

Potvrzení o očkování potvrdí dětský lékař přímo v Žádosti. Vhodné je předem kontaktovat lékaře a domluvit si termín návštěvy. Individuálně je třeba řešit případy, kdy bude rodina v karanténě nebo izolaci. V tom případě může lékař poskytnout potvrzení e-mailem.

Kromě dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dokládat jiné lékařské zprávy!!. 

c) Kopie rodného listu (bez ověření)

2Doručení výše uvedených dokumentů do mateřské školy

Do příspěvkové organizace podávejte jen jednu Žádost – není možné podat více žádostí – dochází tak pouze k duplicitě téže žádosti. Pokud by ve zvolené mateřské škole nebylo volné místo a v jiné mateřské škole naší příspěvkové organizace ano, bude zákonnému zástupci toto místo nabídnuto.

Žádost je možno doručit těmito způsoby

a) Do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky – HHVKWDK

b) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen email bez tohoto podpisu!)

c) Poštou na adresu: Mateřská škola Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS DO MŠ

d) Osobním podáním ve dnech 10.5.-16.5. 2021 v době 10:00–11:30 hod těmto kontaktním osobám:

3. Oznámení o přijetí dítěte do mateřské školy

  1. Každá přijatá Žádost bude označena registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno osobně, sms nebo e-mailem uvedeným v Žádosti.
  2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněna dne 7.6.2021 na www.mszaskolou.cz (na stránkách jednotlivých MŠ) a na vstupních dveřích mateřské školy, do které žádáte o přijetí dítěte.
  3. Rozhodnutí budou zveřejněna pod registračními čísly (ne pod jmény dětí!!).

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Pokud počet Žádostí přesáhne počet volných míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitelka školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání z Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostrava.

Kritéria jsou zveřejněna na našich www v sekci Pro rodiče → Zápis do MŠ.

5. Předpokládaný počet volných míst na školní rok 2021/2022 je:

Předpokládáme, že pro šk. rok 2021/2022 budeme celkově přijímat celkem 89 dětí. Přesný počet závisí na tom, kolika dětem doporučí Pedagogicko-psychologická poradna odložení školní docházky (OŠD).

Další aktuality

MŠ UZAVŘENA – STŘEDA – STÁTNÍ SVÁTEK

MŠ UZAVŘENA – STŘEDA – STÁTNÍ SVÁTEK

SLET ČARODĚJNIC

Srdečně zveme všechny čarodějnice a čaroděje v pondělí 29. 4. 2024 na zábavné dopoledne do naší mateřské školy. Prosíme rodiče, aby dětem připravili jednoduchý kostým, který si děti mohou obléknout od ranního příchodu…