Mateřská školaTarnavova

„Hravá věda“

„Hravá věda“

Spolek rodičů Mateřídouška př MŠ Tarnavova s ÚMOb Ostrava – Jih pořádá v rámci grantu „Společně si hrajeme a experimentujeme“

V 15:oo hod. ve trídě Berušky v 15:45 hod. ve třídě Kuřátka. Děti ze třídy Sluníčka mohou shlédnout program, dle zájmu ve výše uvedených třídách.

Srdečně zveme všechny rodiče na tvořivé odpoledne se svými dětmi plné vědy a experimentů.

Další aktuality

Spolek rodičů Mateřídouška přiMŠ Tarnavova ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá v rámci projektu „Mistr stavitel ve školce

„Stavíme si pro radost“ v úterý 27. 9. 2022  od 14:30 hod. Srdečně zveme všechny rodiče na tvořivé odpoledne se svými dětmi. Těšíme se na Vás!

CELOŠKOLSKÁ SCHŮZKA RODIČŮ

Ve středu 14. 9. 2022 v 15:15 hod se koná CELOŠKOLSKÁ SCHŮZKA RODIČŮ AVALNÁ HROMADA SR MATEŘÍDOUŠKA ve třídě Sluníčko. Po krátkém úvodu budou schůzky pokračovat na jednotlivých třídách.

RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Oddělení školství Magistrátu města Ostravy připravilo dotazník, ve kterém se mohou rodiče vyjádřit k průběhu zápisů na školní rok 2022/2023 Dotazník zde: Dotazník pro rodiče