Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Představení školy:

 

 

Mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace a nachází se ve středu sídliště „Pískové doly“ v Ostravě – Zábřehu v blízkosti CHKO Poodří, které nabízí řadu možností k vycházkám do přírody.

Škola byla otevřena 1.9.1990. V současné době prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí – došlo k revitalizaci všech sociálních zařízení pro děti, v celé budově  byla stávající okna vyměněna za plastová. Postupně obměňujeme také vnitřní vybavení školy. Zde máme ještě určité rezervy, ale za přispění obce, rodičů i Občanského sdružení se nám to postupně daří.

V budově jsou 3 třídy. Kromě těchto tříd je zde školní kuchyň, která zajišťuje vyvážené stravování dětí. Dále je zde kancelář zástupkyně ředitelky školy, kancelář vedoucí školní jídelny, šatny správních zaměstnanců a různé úložny (prádla, potravin, čistících prostředků apod.).

Budovu MŠ obklopuje školní zahrada. Ta byla také nedávno zrekonstruovaná. Nyní se můžeme pochlubit novým plotem, novými chodníky, průlezkami,  herními prvky, opravenými pískovišti a lavičkami. Zahradu využíváme převážnou část roku.

Spolupráce s rodiči se zlepšuje. Rodiče se zapojují do akcí pořádaných mateřskou školou a Občanských sdružením Mateřídouška i do dalšího dění v mateřské škole.

Ve  třídách je maximálně 28 dětí. Celkově zajišťuje předškolní vzdělávání pro 84 dětí  6 učitelek, 2 uklízečky, 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. Učitelky MŠ pracují podle zásad a cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření klidného, vlídného a estetického prostředí, aby se v něm děti cítily bezpečně a rády se do tohoto prostředí vracely.

 

 

 

 

 

Zaměření školy:

 

 

Školní vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dítěte, osobnostně orientovaný model výchovy.