Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Informace o příspěvkové organizaci

 

 

Název školy: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
   
Adresa školy: MŠ Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ školy: 750 298 55
IZO Školy: 674 000 455
   
Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih
   
www stránky: www.mszaskolou.cz
   
Kapacita MŠ 307 dětí
   
Počet tříd: 13 z toho 2 logopedické a 1 třída pro 2 - 3 leté děti
   
Počet pedagogických pracovníků: 27 učitelek MŠ
   
Počet správních zaměstnanců: 1 ekonomka
  9 uklízeček
  1 personalistka školy
  2 chůvy
  2 vedoucí školní jídelny
  4 hlavní kuchařky
  2 zaučené kuchařky
  2 pomocnice v provozu