Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Představení školy:

 

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace. Je postavena na sídlišti Starý Zábřeh v blízkosti ZŠ Jugoslávská. Je to typizovaná panelová budova ze 70-tých let, která se skládá ze dvou pavilonů.
V pavilonu správní budovy je školní kuchyň, ředitelna, kancelář ekonomky, personalistky, vedoucí ŠJ, šatna kuchařek a různé úložny (potravin, archiválií apod.). V pavilonu tříd jsou čtyři třídy - dvě v přízemí a dvě v 1. patře. Pavilon správní budovy je s pavilonem tříd spojen proskleným koridorem.

V provozu máme 3 třídy s maximálním počtem 28 dětí ve třídě. To znamená, že zajišťujeme předškolní vzdělávání pro 84 dětí. Jednu třídu máme od roku 2006 uzavřenou. V případě vyššího počtu dětí o předškolní vzdělávání můžeme tuto třídu zprovoznit. V současné době je volná třída využívána jako tělocvična, místnost pro zájmovou činnost dětí a pro divadelní představení.

Třídy jsou prostorné a díky velkému množství oken velmi světlé. Všechny mají vlastní vchod, šatnu, sociální zařízení, pracovnu (která slouží zároveň jako jídelna) a hernu (kterou využíváme k odpolednímu odpočinku dětí na lehátkách). U každé třídy je přípravna jídla - kuchyňka, kde se připravuje jídlo pro děti.

Okolo mateřské školy je prostorná zahrada se 4 pískovišti, průlezkami a houpačkami, které využíváme při pobytu dětí venku. Vybavení zahrady postupně modernizujeme.
V těsné blízkosti MŠ stojí ZŠ Jugoslávská, se kterou úzce spolupracujeme a jejichž zahradu také využíváme k pobytu venku a různým akcím pro děti.

O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek MŠ a 4 správní zaměstnankyně (2 kuchařky a 2 uklízečky). Spolupráce učitelek i celého kolektivu je samozřejmostí. Snahou všech je vytvoření přátelského a příjemného prostředí.

 

 

   

 

 

Zaměření školy:

 

ŠVP „Náš svět“ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je založený na právu dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, na vzájemném respektování a spolupráci, na aktivním učení a tvořivosti, na položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život a vedoucích k celoživotnímu vzdělávání.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků a dovedností (pohybových, sociálních, předčtenářských, předmatematických), rozvoj řeči a samostatnosti.

 

 

 

 zaskolou2