Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Představení školy:

 

 

Mateřská škola U Zámku je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu  Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace.

Je umístěna ve staré budově vilového typu postavené v klidné vilové čtvrti v Ostravě – Zábřehu. Slavnostní otevření proběhlo 21. října 1963. Podle  dochovaných záznamů v původní kronice byla do této budovy přestěhovaná první mateřská škola Moravské Ostravy-Zábřehu, která byla v provozu od 1.9.1898 – tehdy byla v provozu jen jedna třída.

Budova má jeden hlavní vstup a jednu společnou šatnu pro všechny děti. Ve zvýšeném přízemí je umístěna třída Sluníčko, školní kuchyň, kancelář zást. ŘŠ pro MŠ U Zámku, vedoucí ŠJ a šatna správních zaměstnanců. Třída Sluníčko má k dispozici pracovnu, hernu, pokojíček, umývárnu a WC.
V prvním patře budovy jsou umístěny třídy Ježek a Hříbek. Obě mají rovněž vlastní pracovnu, hernu, umývárnu a WC. Třídy mají menší prostory než jsou v klasických mateřských školách a kromě třídy Ježek nemají vlastní přípravnu jídla. Proto je jídlo vydáváno přímo na třídách.
Vybavení tříd sice odpovídá menším prostorám, ale je zastaralé. Postupně se snažíme pomocí sponzorských darů provádět modernizaci nábytku, hraček i učebních pomůcek a chceme v této činnosti pokračovat i v dalších letech.

Ve třídách Sluníčko a Hříbek je zapsáno maximálně 22 dětí na třídu. Ve třídě Ježek je z důvodu menších prostor zapsáno 21 dětí na třídu.

Mateřská škola má vlastní kuchyň, která vaří jen pro naši školu. Ve sklepních prostorách budovy je provozní zázemí pro mateřskou školu.
Zahrada mateřské školy je vybavena pískovišti a herními prvky pro děti, částečně zastíněna stromy, v přední části parková úprava.

Za vzdělávací práci odpovídá šest učitelek mateřské školy. O úklid se starají dvě uklízečky a stravu pro děti zajišťuje vedoucí ŠJ, kuchařka a zaučená kuchařka. Při sestavování jídelníčku dbají, aby dětem byla podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Novinkou jsou 100% zeleninové a ovocné šťávy pro děti.

Všichni zaměstnanci při své práci zohledňují věkové a individuální potřeby dětí a snaží se o školu rodinného typu s dobrou spoluprací s rodiči.

 

 

alt

 

 

Zaměření školy:

 

 

Školní vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj osobnosti dítěte, na základě aktivního poznávání všeho nového a získávání kladných osobních postojů.

 

 

 

alt