Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Představení školy:

 

 

Od 1.1.2003 je naše mateřská škola součástí právního subjektu s názvem Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za školou 1, příspěvková organizace.

Mateřská škola je postavena na sídlišti „Starý Zábřeh“, které patří městskému obvodu Ostrava – Jih. Jedná se o panelovou budovu, která byla otevřena 31.8.1983. Budova sestává ze dvou pavilonů (správní budovy a pavilonu tříd). Oba pavilony jsou propojeny prosklenou spojovací chodbou.

Do roku 2009 jsme měli v provozu tři třídy. Od 1.9.2009 je zprovozněna čtvrtá třída.  Tato třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vadami řeči) – tzv. logopedická třída.
To znamená, že nyní máme v provozu čtyři třídy - dvě běžné a dvě logopedické. V běžných třídách je maximální počet 28 dětí ve třídě a v logopedických třídách je maximální počet 14 dětí ve třídě.
Každá třída má samostatný vstup do šatny, svou pracovnu, hernu, umývárnu, WC a kuchyňku pro přípravu jídla. V prostorách tříd a heren jsou vytvořeny koutky pro hry a zájmové činnosti dětí, herny slouží k rušnějším pohybovým aktivitám a po rozložení lehátek k odpolednímu odpočinku.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi) let. Většina dětí bydlí na nedalekém sídlišti. Do logopedický tříd se hlásí také děti z odlehlejších částí našeho obvodu.

V mateřské škole pracuje 8 učitelek MŠ (z toho 4 logopedické asistentky). O úklid mateřské školy se starají 3 uklízečky a o přípravu kvalitní stravy 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Školní kuchyně je společně s kanceláří zástupkyně ředitelky školy, kanceláří vedoucí školní jídelny,  šatny správních zaměstnankyň, skladů a zázemí pro praní a sušení prádla ve správní budově.

Vedle MŠ je školní zahrada. Ta je vybavena průlezkami, pískovišti, letním skladem k uložení hraček a mobilními skluzavkami, které slouží pro hry na zahradě.
Pro různé aktivity dětí na školní zahradě vytváříme mobilní centra (překážkové dráhy, dětské stany, prolézací válce,…). Svépomocí jsme si vytvořily jednoduché dopravní hřiště. Stále se však potýkáme s nedostatečným vybavením zahrady a ničením zahradního vybavení vandaly.

Ve vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti dítěte s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem  a k druhu a rozsahu postižení. Trvalým úkolem je systematické rozvíjení řeči v rámci individuálního přístupu v logopedických, ale i běžných třídách. Při odstraňování vad řeči úzce spolupracujeme s klinickou logopedkou a rodiči dětí.

Naší snahou je uspokojovat citové potřeby dítěte, posilovat pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí. Učit se žít ve společnosti ostatních, mít porozumění pro potřeby jiných a zohledňovat věkové a individuální potřeby jednotlivců.

 

 

 

 

 

Zaměření školy:

 

 

Školní vzdělávací program se zaměřuje na harmonický a všestranný rozvoj dítěte na základě subjektivního pocitu bezpečí a spokojenosti s důrazem na mluvní projev dítěte.