Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.
Adresa:
Kontaktní osobou je Mgr. Martin Krupa, advokát Klimus & Partners, s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, Brno, PSČ: 619 00, IČO: 03373444, C 84583 vedené u Krajského soudu v Brně, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. číslo: +420 724 356 825, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí – pátek 9:00-15:00.