Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Rok s jablůňkou

Tento interaktivní výukový ekoprogram proběhne v naší mateřské škole 4. listopadu dopoledne a vstupné hradí Spolek rodičů.

....."Na zahradě u dědečka roste jablůňka. Dědeček se na ni rád dívá, pozoruje, jak se mění během roku. Vždyť je jiná na jaře, v létě, na podzim, i v zimě".

V tomto programu prožijeme s dětmi jednotlivá roční období a provázet nás bude dědečkova jablůňka.

Kroužky v době podzimních prázdnin

ŠACHY

V úterý 29.10. kroužek šachů nebude z důvodu podzimních prázdnin.

PLAVÁNÍ

Ve středu 30.10. se plavecký výcvik neruší. Sraz v MŠ opět v 7:00 hodin. Prosím, přijďte včas, začínáme plavat dříve.

Podzimní dílničky

Srdečně zveme všechny rodiče na podzimní tvořivé dílničky, které se budou konat ve středu

23. října, od 14.30 hodin v jednotlivých třídách.

Poděkování

Děkujeme rodičům Ondráška Skály za finanční dar.

Děkujeme rodičům Sabinky Galánové za finanční dar.

Děkujeme rodičům Alenky Borkové za finanční dar.

Sběrové akce

Vážení rodiče, i v letošním školním roce se můžete zapojit do různých sběrových akcí, které organizuje naše mateřská škola.

Kaštany, žaludy, starý chleba, pečivo sbíráme pro lesní zvěř z honitby Černá ve Starých Hamrech. Dále sbíráme víčka z PET lahví pro Charitu sv. Alexandra. A také sbíráme starý papír nebo použité baterie a menší elektrospotřebiče v rámci projektu Recyklohraní.

Děkujeme, že nám pomáháte.

Máme rádi zvířata

Ve čtvrtek 26.9. proběhne ve třídě Zajíček tento edukační program pro předškolní děti, do kterého byla naše MŠ vybrána Krajskou veterinární stanicí. Děti se v rámci programu zábavnou formou dozví, jak se správně chovat ke zvířatům.

Program je zdarma.

Plavání

Kurz plavání pro přihlášené předškolní děti začíná 11. září. Více informací najdete v šatně třídy Zajíček.

Schůzka s rodiči

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která se bude konat 12. září v 15.15 hodin ve třídě Zajíček.

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce.