Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

  1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost.

 

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

  1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
  2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
  3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
  4. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
  5. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
  6. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Jarní dílničky - zrušeno

Srdečně zveme všechny rodiče na jarní tvořivé dílničky, které se budou konat 31. března od 14:30 hodin ve všech třídách.

Pohybový festival - zrušeno

Ve dnech 3.3., 11.3. a 18.3. budou předškoláci ze třídy Zajíček navštěvovat tělocvičnu  Základní školy Jugoslávská. Zde bude probíhat příprava na Pohybový festival, který je určen pro děti mateřských škol. Děti pak budou soutěžit v těchto disciplínách: hod medicinbalem,skok z místa, běh na 60 m a štafetový běh.

Základní škola - zrušeno

Předškolní děti navštíví 25. března Základní školu Jugoslávská. Seznámí se s 1. třídou, školními pomůckami. Pro naše děti to bude jistě velký zážitek.

Knihovna - zrušeno

V rámci projektu: Březen - měsíc čtenářů, navštíví předškoláci 24.3. knihovnu v SVČ Gurťjevova v Ostravě - Zábřehu.              

 

Celé Česko čte dětem - zrušeno

Tato osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti. Naše mateřská škola sdílí tento projekt.

Rodiče, přijďte do MŠ, představte oblíbenou knížku vašeho dítěte a kousek z ní nám přečtěte. Domluvte si předem s p. učitelkou na třídě čtení během března - měsíce čtenářů.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout ?

Čtěme dětem !

Těšíme se na Vás.

Pohádka

5. února dopoledne do naší mateřské školy přijede loutkové divadlo s pohádkou "O chytré princezně". Vstupné hradí Spolek rodičů.

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzv. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2019, můžete si vyzvednout žádost u p. učitelky ve třídě nebo stáhnou z www.mszaskou.cz ( tiskopisy ke stažení ). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2019.

Karneval

Podívejte kamarádi,

dnes máme karneval.

Děti, ty ho mají rády,

kdopak by se masek bál.

Letošní karneval pro děti bude 30. ledna dopoledne v MŠ. Připravte dětem jednoduchou masku. Zábavný progam organizuje agentura Modrý slon. Vstupné hradí dětem Spolek rodičů.

Sférické kino "Naši kamarádi zvířátka"

Tento nový způsob vzdělávání děti zažijí 6. ledna dopoledne v MŠ. Příběh budou sledovat ve veliké nafukovací kopuli a bude to jistě úžasný zážitek. Vstupné hradí Spolek rodičů.