Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Myslivci

Setkání s myslivci bude v naší mateřské škole 26. listopadu dopoledne. V rámci tohoto dalšího environmentálního programu děti získají představu o úloze a práci myslivců.

Bublinková a kouzelnická show

V pátek 22. listopadu dopoledne dětem dopřejeme zajímavý program - kouzlení a bublinkovou show. Vstupné hradí Spolek rodičů.

Malá technická univerzita a workshop

Ve čtvrtek 14. listopadu srdečně zveme všechny zájemce o tvoření z Lega podle technických návodů. Akce bude ve třídě Zajíček, od 14:30 hodin.

Dne 11.listopadu proběhne v naší MŠ od 8:00 hodin vánoční fotografování.

Zájemci čitelně vyplní objednávkový formulář a odevzdají ho nejpozději do pátku 8.11. paní učitelce na třídě.

Sbírka pro Moment

Naše mateřská škola spolupracuje s obecně prospěšnou organizací Moment ČR, která prostřednictvím provozu sítě dobročinných obchodů pod názvem MOMENT charity shops finančně podporuje další neziskové organizace. Více informací najdete na www.moment-ops.cz

Vážení rodiče, i vy se můžete aktivně podílet na této sbírce. Darujte oblečení, hračky, věci z vaší domácnosti, které už sami neupotřebíte. Takové, o kterých si myslíte, že by jiného mohly ještě potěšit. Pěkné, nepoškozené a funkční. Vaše nepotřebné věci získají druhý život a pomohou potřebným.

Sbírka v naší MŠ proběhne během celého měsíce listopadu. Věci předejte p. učitelce na třídě.

Děkujeme

Rok s jablůňkou

Tento interaktivní výukový ekoprogram proběhne v naší mateřské škole 4. listopadu dopoledne a vstupné hradí Spolek rodičů.

....."Na zahradě u dědečka roste jablůňka. Dědeček se na ni rád dívá, pozoruje, jak se mění během roku. Vždyť je jiná na jaře, v létě, na podzim, i v zimě".

V tomto programu prožijeme s dětmi jednotlivá roční období a provázet nás bude dědečkova jablůňka.

Kroužky v době podzimních prázdnin

ŠACHY

V úterý 29.10. kroužek šachů nebude z důvodu podzimních prázdnin.

PLAVÁNÍ

Ve středu 30.10. se plavecký výcvik neruší. Sraz v MŠ opět v 7:00 hodin. Prosím, přijďte včas, začínáme plavat dříve.

Podzimní dílničky

Srdečně zveme všechny rodiče na podzimní tvořivé dílničky, které se budou konat ve středu

23. října, od 14.30 hodin v jednotlivých třídách.

Poděkování

Děkujeme rodičům Ondráška Skály za finanční dar.

Děkujeme rodičům Sabinky Galánové za finanční dar.

Děkujeme rodičům Alenky Borkové za finanční dar.

Sběrové akce

Vážení rodiče, i v letošním školním roce se můžete zapojit do různých sběrových akcí, které organizuje naše mateřská škola.

Kaštany, žaludy, starý chleba, pečivo sbíráme pro lesní zvěř z honitby Černá ve Starých Hamrech. Dále sbíráme víčka z PET lahví pro Charitu sv. Alexandra. A také sbíráme starý papír nebo použité baterie a menší elektrospotřebiče v rámci projektu Recyklohraní.

Děkujeme, že nám pomáháte.