Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

 

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15. 03. 2020 je od 19. 03. 2020 

provozní doba MŠ Za Školou 7:00 - 17:00 hod.

Přivádění dětí: 7:00 - 8:00 hod. 

Vyzvedávání dětí: 12:15 - 12:45 hod a 14:30 - 17:00 hod.

Z důvodu současné situace je Plavání dětí v ZŠ A. Kučery zrušeno.
Platby již proběhlé, budou vráceny zpět na účet.
Nové platby, prosím, neodesílejte.
Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče, 

pokud potřebujete potvrdit
"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy",
domluvte si individuální vyzvednutí se zástupkyní ŘŠ pro MŠ U Zámku Mgr. Reiblovou
na tel. čísle 725 059 590

Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17.3.2020  rozhodla o  uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost.

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 • · Okres Bruntál 554 774 128
 • · Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 • · Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 • · Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 • · Okres Opava 553 668 846
 1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 4. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 5. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 6. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

BŘEZEN 

V úterý 3.3. a v pátek 6.3. jdou děti z předškolní třídy "Hříbek" do tělocvičny

ZŠ Horymírova na trénink POHYBOVÉHO FESTIVALU.

 

Ve čtvrtek 12.3. dopoledne proběhne jejich

Školní kolo POHYBOVÉHO FESTIVALU.

 

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče ve čtvrtek 26. 3. na oblíbenou

AKCI RODIČŮ S DĚTMI - VELIKONOČNÍ DÍLNU,

která se bude konat od 14:30 - 16:00 hodin na kmenových třídách.

 

 

 

V úterý 31.3. se děti ze třídy "Hříbek" zúčastní v dílničce ve sklepních prostorách

naší MŠ 1. lekce MALÉHO ŘEMESLNÍKA ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovic.

 

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost.

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 • · Okres Bruntál 554 774 128
 • · Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 • · Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 • · Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 • · Okres Opava 553 668 846
 1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 4. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 5. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 6. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

 

ÚNOR   

 

Ve středu 19.2. srdečně zveme všechny rodiče se svými dětmi

na KARNEVAL,

který se uskuteční jako v loňském roce v tělocvičně bývalé ZŠ 

V Zálomu od 15:00 - 16:00 hodin. 

Koná se ve spolupráci s SVC (Středisko volného času) a se SR Mateřídouška,

z něhož je hrazen program a odměny.

Občerstvení NENÍ zajištěno. Všichni si vezměte přezuvky.

Svrchní oděv si odložíte v přidělené šatně, kde můžete své děti převléct

do kostýmu či upravit. 

 

 

 

 

 

LEDEN

 

 

Srdečně přejeme všem rodičům i dětěm krásný a klidný rok 2020,

v něm hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

 

 

 

V úterý 14.1. přijede do naší MŠ

divadlo Smíšek s pohádkou LAKOMÝ LIŠČÍ OCÁSEK,

ve které se dozvíme, kterak vychytralá liška doplatila na svoji hloupost.

Vstupné za každé dítě zaplatí rodiče 40,- Kč.