Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

ČERVEN

 

 

V pondělí 3.6. s dětmi  oslavíme svátek dětí Dětský den 

SPORTOVNÍM DOPOLEDNEM na naší zahradě.

Pro Vaše děti jsme připravily různé hry, soutěže a odměny. 

S většími dětmi ještě zajdeme do cukrárny, kde máme dojednanou

slevu na kopeček jahodové, vanilkové a čokoládové zmrzliny.

 

 

Spolek rodičů Mateřídouška při MŠ Za Školou ve spolupráci s ÚMOb Ostrava - Jih

pořádá v rámci projektu „Hudba nás spojuje“

„ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU pro předškolní třídu“

VE STŘEDU 12. 6. 2019 na školní zahradě.

Před tím srdečně zveme rodiče a rodinné příslušníky ze třídy "Hříbek" na krátké

hudební  vystoupení Vašich dětí od 15:00 hodin do naší třídy.

Na rozloučení můžete přispět, po domluvě s námi, malým pohoštěním.

 

 

Ve středu 19.6. pojedou děti ze tříd "Ježeček" a "Sluníčko"

objednaným autobusem na školní výlet do Lesoparku Klimkovice 

v čase od 8:15 - 11:00 hodin.

Svačinu z MŠ dětem vezmeme s sebou a sní si ji na místě.

Dejte dětem, prosím,

baťůžek s pláštěnkou a plastovou lahvičkou s pitím na závit (nejlépe se "pítkem" - např. Jupík, Kubík, malá Dobrá voda atd.).

 

Ve středu 26.6. jedou děti ze tříd "Sluníčko" a "Hříbek" objednaným autobusem na školní výlet na KOZÍ FARMU.

Dejte dětem baťůžek s pláštěnkou a plastovou lahvičkou s pitím

na závit - nejlépe s "pítkem" - např. Jupík, Kubík, Dobrá voda, Rajec apod.

Můžete dát dětem s sebou SUCHÝ CHLEBA PRO ZVÍŘÁTKA.

Od MŠ odjíždíme v 7:50. takže děti musí být v MŠ nejpozději

v 7:45 hodin.

 

 

Ve čtvrtek 27.6. jedeme autobusem do posledního plavání.

 

V pátek 28.6. se s dětmi rozloučíme a popřejeme jim KRÁSNÉ PRÁZDNINY, rodičům hezkou dovolenou a kvalitní odpočinek.

 

ČISTIČKY VZDUCHU

             Zřizovatel MOb Ostrava - jih pořídil v rámci participativního rozpočtu na rok 2019 čističky vzduchu
do všech mateřských škol v Ostravě - Jihu. Také v naší mateřské škole byly začátkem června 2019 nainstalovány čističky vzduchu do všech tříd. Věříme, že čistější vzduch ve třídách pozitivně ovlivní zdraví dětí. 

 

 

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019

 

Vážení rodiče, v měsíci červenci a srpnu 2019 budou mateřské školy naší příspěvkové organizace otevřeny 

takto:

 

ČERVENEC:   MŠ ZA ŠKOLOU + MŠ TYLOVA

MŠ ZA ŠKOLOU bude zajišťovat provoz ve dnech 8.7.- 28.7.2019
pro děti z MŠ Za Školou a MŠ U Zámku.

 

MŠ TYLOVA bude zajišťovat provoz ve dnech 8.7.- 28.7.2019 pro děti
z MŠ Tylova a MŠ Tarnavova.

 

SRPEN:  MŠ U ZÁMKU + MŠ TARNAVOVA

MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8.- 25.8.2019
pro děti z MŠ U Zámku a MŠ Za Školou.

 

MŠ TARNAVOVA bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8.- 25.8.2019 pro děti

z MŠ Tarnavova a MŠ Tylova.

 

V ostatních dnech v červenci a srpnu 2019 budou všechny

mateřské školy uzavřeny.

 

 

 

 

 

KVĚTEN

 

Každý čtvrtek jezdí přihlášené děti objednaným autobusem

na PLAVÁNÍ do Plavecké školy v Ostravě - Hrabůvce na Alberta Kučery.

 

 

 ZÁPIS DO MŠ s prohlídkou naší mateřské školy proběhne:

v PONDĚLÍ  - 13.5. od 8:00 - 16:00 hodin

v ÚTERÝ  - 14. 5. od 8:00 - 16:00 hodin

 

 

Děti a paní učitelky ze třídy "JEŽEČEK" srdečně zvou všechny

své maminky, tatínky, babičky a dědečky

na UKÁZKOVOU HODINU PRO RODIČE ve středu 15.5. od 15:15 hodin,

kde jim předvedou krátké pásmo písní, básní a další.

 

 

Děti a paní učitelky ze třídy "SLUNÍČKO"

 srdečně zvou všechny své maminky, tatínky, babičky a dědečky

na UKÁZKOVOU HODINU PRO RODIČE ve středu 22.5. od 15:15 hodin,

kde jim předvedou pásmo písní, básní, tanečků a další.

 

 

V úterý 28.5. proběhne ve třídě "Sluníčko" PROJEKTOVÝ DEN

s programem "HRAVÁ VĚDA" s jednoduchými přírodovědně zaměřenými pokusy,

kterých se zúčastní i děti.

Děti ze třídy "Hříbek" se ho v naší MŠ zúčastní ve středu 29.5.,

také od 8:00 - 11:30 hodin.

Tento program je hrazen z grantu.  

 

 

V pátek 31.5. v 8:00 hodin proběhne v naší MŠ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A SKUPINEK DĚTÍ, které si rodiče nahlásí.

Cena společného fota je 30,- Kč, skupinky 20/1 ks.

 

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ

Srdečně zveme rodiče na zápis dětí do naší mateřské školy, která je vilového typu a na třídách máme zapsaný menší počet dětí než v jiných MŠ.

Zápis proběhne:

V PONDĚLÍ 13.5. od 8:00 - 16:00

V ÚTERÝ 14.5. od 8:00 - 16:00 

Přijďte se do naší MŠ podívat i se svým dítětěm a k zápisu si vezmětě

RODNÝ LIST svého dítěte.

DUBEN

 

Vážení rodiče,

v týdnu od 8. - 12. 4. se na naší MŠ uskuteční charitativní sbírka pro MOMENT.

Rodiče se mohou zapojit přinesením nepotřebného oblečení a obuvi svého i dětí.

Pytle či tašky se svršky budeme skladovat v našem sklepě, kde si je vyzvedne charita.

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče ve středu 10.4. 

na  VELIKONOČNÍ DÍLNU,

kde si rodiče se svými dětmi vytvoří od 14:30 - 16:00 hodin na svých třídách 

výzdobu na Velikonoce.

 

 

Ve čtvrtek 11. 4. dopoledne jede třída "Hříbek" přistaveným autobusem

do STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU "KORUNKA" v Mariánských Horách

na akci s názvem "VODNÍ SVĚT".

 

 

Ve středu 24.4. se mohou děti ze třídy "Hříbek" v naší MŠ těšit

na BESEDU s Městskou policií nazvanou

"Honzíkova cesta do neznáma".

 

Na odpoledne srdečně zveme všechny děti se svými rodiči 

od 14:30 - 16:00 hodin na "HRAVÉ ODPOLEDNE",

financované z grantu M2 "Chytré hlavičky".

 

 

Ve čtvrtek 25.4. nám začíná  Plavecký výcvik pro předškoláky,

který má 10 lekcí a končí 27.6.

 Přihlášené děti ze třídy "Hříbek" a vybrané děti ze třídy "Sluníčko" jedou objednaným autobusem s 2 učitelkami z naší MŠ na 1. PLAVÁNÍ do bazénu

Plavecké školy ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce.

 

 

 

Milí rodiče,

naše mateřské školy jsou zapojeny do projektu „Zdravá školní jídelna“. Cílem tohoto projektu je získávání teoretických znalostí a praktických dovedností směřujících k podpoře správných stravovacích návyků
u dětí.

S podporou těchto návyků začínáme již u nejmladších dětí.
Nejenže do jídelníčků zařazujeme netradiční pokrmy, ale postupně děti zapojujeme do přípravy svačinek a obědů. Děti se nejprve učí přinášet
na stůl tácky s chlebem a později i hrníčky s nápojem.
Starší děti se učí přinášet talíř
s hlavním jídlem, dolévat si nápoj, používat příbor….
Nejstarší děti si od letošního šk. roku 1x týdně v rámci dopolední svačinky začaly samy natírat pomazánku na pečivo (tento den bude
vždy v jídelníčku označen jako „mazací den“).  

Byly bychom rády, kdybyste procvičovali tyto praktické činnosti také
u Vás doma a tím nás podporovali v tomto projektu. 

Děkuje kolektiv mateřské školy

BŘEZEN

 

Na pondělí 11.3. dopoledne jsou děti ze třídy Hříbek pozvány

na ukázkovou hodinu do ZŠ HORYMÍROVA. 

Společně se svými p. uč. se děti podívají, jak pracují školáci v 1. třídě a částečně se zapojí do vyučovacího procesu. 

 

 

 

Ve čtvrtek 14.3. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek, které ví,

že zimy už bylo dost. Proto s dětmi čarováním probudíme jaro pohádce

KOUZELNÉ JARO NA ZAHRÁDCE 

 a společně se zasmějeme se zahradníkem Karlíkem.

 

Vstupné za každé dítě zaplatí rodič 35,- Kč učitelce na třídě.

 

 

V pondělí 25.3. přijede za dětmi hluchoslepý

pan Holba s vodícím psem

a spolu dětem ukážou, jak může takto vycvičený pes alespoň částečně ulehčit život postiženému či jinak nemocnému člověku.

 

 Odpoledne s pomlázkou

Srdečně zveme všechny tatínky s dětmi v úterý 26.3. od 15 - 16 hodin do třídy Ježek na společné odpoledne s praktickou ukázkou a vlastní výrobou VELIKONOČNÍ POMLÁZKY.

Milí rodiče,

od 18.2.2019 můžete odhlašovat dítě ze stravování také e-mailem
na adrese  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nutno uvést JMÉNO I VARIABILNÍ SYMBOL DÍTĚTE a odhlásit 
den dopředu
 nejpozději do 13:00 hodin.

V pondělí do 8:00 hodin.

 

Omlouvání telefonem nebo písemně do sešitu omluv platí i nadále.

Upozornění:

 

Přijmeme učitelku na zástup do logopedické třídy.

Přijmeme učitelku na 100% pracovní úvazek do logopedické třídy pro pracoviště v MŠ Tylova, Ostrava - Zábřeh. Jedná se o zástup za nemoc pravděpodobně  do 31.8.2019. Podmínkou pro přijetí do pracovního poměru je splnění kvalifikačních požadavků dle zákona o pedagogických pracovnících - vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky. V případě zájmu zašlete životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.