Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

ČERVEN

 

 

Na oslavu Dne dětí půjde třída "Hříbek" v pátek 1.6. na výlet

do hotelu Clarion na připravený program, což budou různé soutěže a raut pro děti.

Děti si s sebou vezmou baťůžek s pitím (lahvičku na závit), dle počasí s pláštěnkou a v MŠ si do něho při odchodu dají papuče.

Svačinu ve školce budou mít tyto děti v 7:50 a z MŠ vycházíme nejpozději v 8:15 hodin.

Program v hotelu trvá od 9:00 - 11:00 hodin.

Proto předpokládáme trochu pozdější návrat na oběd do MŠ.

Děti, které půjdou domů ten den po obědě, budou hotovy až cca v 12:30 hodin.

 

Děti z ostatních tříd budou 1. 6. slavit MDD na zahradě MŠ,

kde pro ně p. uč. připraví soutěžní program s odměnami.

 

 

 

V úterý 5.6. pořádáme od 15:00 hodin na naší zahradě akci

pro rodiče s dětmi

pod názvem Dětský den s Veverkou Terkou a Myškou Klárkou,

která je hrazena z SR Mateřídouška.

 

 

Ve čtvrtek 7. 6.  srdečně uvítáme všechny rodiče od 15:00 hodin na třídách 

na Hravé odpoledne rodičů s dětmi ke Dni otců VÍM, ČÍM BUDU,

kde se rodiče vrátí do dětských let.

 

 

Děti a všechny 3 paní učitelky ze třídy "Hříbek"srdečně zvou

v úterý 12.6. od 15 hodin  

rodiče i prarodiče na BESÍDKU ke Dni matek a

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY A JEJICH PASOVÁNÍ.

Následovat bude malá veselice s ochutnávkou na zahradě naší MŠ v rámci projektu

"S písničkou je veseleji" pod názvem ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU.

 

 

 

V pátek 15.6. pojedou třídy  "Sluníčko" a "Hříbek"

objednaným autobusem na polodenní výlet 

na "JAROŠŮV STATEK" ve Studénce.

Od MŠ vyjíždíme v 8:00 hodin, svačinky bereme dětem s sebou.

Děti zaplatí vstupné 90,- Kč, autobus je hrazen z dotací obce Ostrava - Jih a

s sebou si děti vezmou batoh a do něj plastovou lahvičku s pitím

na závit, nějakou tyčinku nebo oplatek či ovoce.

Díky pozdějšímu návratu budeme mít oběd až cca ve 12:30 hodin.

 

 

Ve čtvrtek 21.6. nám ZDRAVÁ PĚTKA udělá hravou formou

přednášku o ZDRAVÉ VÝŽIVĚ.

Přednášky budou dopoledne v každé třídě zvlášť.

 

Odpoledne srdečně zveme všechny rodiče od 15:00 hodin na přednášku pedagožky ze ZŠ na téma PŘECHOD DÍTĚTE Z MŠ DO ZŠ

A DALŠÍ PROBLEMATIKA.

 

KVĚTEN

 

V pátek 4.5. jede třída "Hříbek" autobusem do Vítkovic na VOŠZ (zdravotní škola)

na Den zdraví na akci "Uzdravím svého plyšáčka".

Program bude trvat od 8:00 - 11:30 hodin.

Objednaným autobusem odjíždíme ze zastávky Závoří v 7:15 hodin,

takže děti musí být nejpozději v 7:00 hodin v MŠ.

S sebou budou mít baťůžek s oblíbeným plyšáčkem, kterého se budou učit uzdravovat, obvazovat apod.

Strava i pití pro děti je zajištěno, děti můžou mít i svoji plastovou lahvičku pití se závitem.

 

 

 

Děti a p. učitelky ze třídy "Ježeček" srdečně zvou všechny své maminky a tatínky

na BESÍDKU ke Dni matek,

která se koná v úterý 15.5. v 15:00 hodin v jejich třídě. 

Děti a p. učitelky ze třídy "Sluníčko" zvou také srdečně své rodiče i prarodiče

na BESÍDKUke Dni matek ve čtvrtek 17.5. v 15:00 hodin ve své třídě.

 

 

 

V pondělí 21.5. se budou děti v 10:00 hodin FOTOGRAFOVAT

na společnou fotografii.

Kromě té se  mohou nechat vyfotit se skupinkou dětí a nebo sami.

Cena společné fotografie je 40,- Kč.

 

 

 

V úterý 29.5. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek

s pohádkou "Čtyři roční období".

V zajímavém příběhu se děti dozví, kdo v nebi řídí počasí a stará se o přírodu.

Vstupné za jedno dítě je 35,- Kč.

DUBEN

 

Ve středu 4.4.  přijede do naší MŠ vodící pes se svým hluchoslepým páníčkem

- panem Holbou. Děti můžou pejskovi přinést malou dobrůtku.

Akce bude  jen pro děti z Ježečka a Sluníčka, protože děti z Hříbečku mají plavání.

 

 

Ve čtvrtek 12.4. pojede třída Hříbek autobusem ve 12:40  hodin do Mariánských Hor

na PROMÍTÁNÍ FILMŮ a na workshopy

v rámci lll. ročníku Mezinárodního česko-polského

festivalu pohádek na téma HRNEČKU VAŘ.

Návrat do MŠ kolem 15:00 hodiny.

 

 

BŘEZEN

 

Ve středu 7.3. začínáme s dětmi ze třídy "Hříbek" jezdit

dotovaným autobusem z ÚMOb Ostrava - Jih do Fryčovic

na PLAVÁNÍ S ŽABIČKOU.

Plavání bude probíhat každou středu

(kromě 14.3., kdy jsou v ZŠ od 12. - 16.3. JARNÍ PRÁZDNINY)

do 16.5.

Rodičům budeme postupně vydávat potvrzení o úhradě platby

pro zdravotní pojišťovnu jejich dítěte na kmenové třídě.

 

 

V úterý 20.3. v pohádce divadla Smíšek "Ze slepičího světa" zjistíme,

že v kurníku na dvorku je o Velikonocích veselo.

Cena za dítě je 35,- Kč.

 

 

 Ve středu 27.3. srdečně zveme všechny rodiče na akci rodičů s dětmi

ve spolupráci s SR Mateřídouška

na VELIKONOČNÍ DÍLNU,

která bude na kmenových třídách od 15:00 hodin,

ale můžete chodit klidně od 14:30 hodin.

S dětmi si společně vytvoříte výrobky k Velikonocím.

 

 

 

 

 

 

 

Od středy 7.3.- 16.5. bude jezdit třída "Hříbek"

dotovaným autobusem z ÚMOb Ostrava - Jih

na PLAVÁNÍ S ŽABIČKOU

na bazén do Fryčovic (10:40-11:25 hodin).

Jedná se o 10 lekcí (14.3. plavání nebude, protože od 12.-16.3. jsou

jarní prázdniny v ZŠ) a cena je 950,- Kč.

Dětem byly přiděleny variabilní symboly
a rodiče provedou platbu na daný účet do 19.2. 

Potom si můžou požádat svoji zdravotní pojišťovnu
o úhradu peněz na základě našeho potvrzení o této platbě.

Rodiče se pro jistotu mohou informovat u své ZP.

Co si děti vezmou s sebou:

Batoh => plavky, osušku (větší ručník), igelitovou tašku na mokré věci, gumové přezuvky k bazénu, děvčata koupací čepice (ráno budou mít upletený culík). Dále budou mít děti v batohu pití v lahvičce se závitem a malou svačinku (tyčinku, oplatek).

ÚNOR

 

V úterý 27.2. přijede DIVADLO "Smíšek" dětem zahrát

"MEDVĚDÍ MEDOVÝ PŘÍBĚH"
- pohádku o tom, že se medvědi 
ze dvou různých světadílů mohou mít rádi.

Cena za dítě je 35,- Kč.

 

 

Ve středu 28.2.propukne  v 10:15 hodin v naší školce 

KARNEVAL
pro děti s VEVERKOU TERKOU.

Rodiče ráno oblečou děti do masek a namalují si je.

Program je hrazen z fondu Spolku rodičů.

LEDEN

Vážení rodiče, srdečně Vás vítáme v novém roce 2018

a přejeme Vám, dětem i celé Vaší rodině pevné zdraví, štěstí,

mnoho úspěchů, pohody, klidu a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


 

Vážení rodiče

také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje

za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzn. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2017, můžete si vyzvednout žádost u p. učitelky ve třídě nebo stáhnout z www.mszaskolou.cz (tiskopisy ke stažení). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2017.

 

 

V úterý 30.1. v pohádce divadla Smíšek

s názvem KRÁLOVSTVÍ SEVERNÍHO PÓLU zjistíme,

že zima na Severním pólu je v ohrožení, protože se otepluje a my ho musíme zachránit.

Vstupné 35,- Kč za dítě zaplatí rodiče učitelkám na třídě. 


 

 

 

 

PROSINEC

 

 

Všem přejeme krásné prožití Vánoc, hodně dárků

a všechno nejlepší v novém roce 2018.

 

 

V pondělí 4.12. přijede do naší MŠ vyčarovat nová kouzla

KOUZELNÍK a k některým děti přibrat, jako své asistenty.

Vstupné hradíme ze Spolku rodičů.

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče na VÁNOČNÍ DÍLNU, která se koná

na kmenových třídách v úterý 5.12. od 14:30 hodin.

 

 

Ve středu 6.12. dopoledne přijdou za dětmi do naší školky

 MIKULÁŠ s ANDĚLY a ČERTY,

aby dětem na MIKULÁŠSKÉ NADÍLCE předali vánoční kalendáře a ovoce.

 

 

 Všem se moc omlouváme, že jsme VÝLET z čtvrtka 7.12. musely na poslední chvíli ZRUŠIT.

 

 

V pátek 8.12. jedou třídy "Sluníčko" a "Hříbek" autobusem v 7:30 hodin

do Jeseníků (poblíž Karlovy Studánky) na celodenní

výlet ZA MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM.

Strava zajištěna na místě v hotelu Hvězda.

Proto si na ten den své dítě odhlásíte z MŠ a výši celodenního stravného (30,- Kč a 7 leté děti 32,- Kč) dáte proti podpisu uč. na třídu, jenž se bude vyúčtovávat v tomto hotelu.

Tím své dítě přihlásíte na výlet.

Návrat je předpokládán před 15 hodinou.

S sebou dejte dětem baťůžek s pitím na závit a případně malou dobrůtku.

NA OBA VÝLETY dejte svým dětem řádné, NEPROMOKAVÉ OBLEČENÍ: oteplováky (ne kombinézu), zimní boty, bundy, šály, čepice a šusťákové rukavice - vše VHODNÉ DO SNĚHU.

 

 

 V pátek 15.12. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek, které nám

pohádkou ČARODĚJNÉ VÁNOCE ještě víc připomene blížící se svátky.

Vstupné za dítě je 35,- Kč.

 

 

 Vánoční atmosféru si s dětmi uděláme na třídách v úterý 19.12.

na VÁNOČNÍM CINKÁNÍ.

S dětmi si ochutnáme cukroví, které si přinesou z domů, poslechneme si, zazpíváme a zatančíme si na koledy a rozbalíme si dárky, které najdeme pod vánočním stromečkem.

Děti si mohou donést svůj hudební nástroj - např. zvoneček, rolničky apod.

 

 

 

LISTOPAD

bude pro 2. a 3. třídu výletní.

 

V úterý 7.11. dopoledne pojede třída "Hříbek" objednaným autobusem

do SVĚTA TECHNIKY v Dolní oblasti Vítkovic.

Třída "Sluníčko" tam pojede ve středu 8.11.

 

 

 

V rámci projektu "Chůvy v MŠ", který je spolufinancován EU,

pořádá MŠ Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková org.

v úterý 14.11. od 15:30 - 17:30 hodin v protorách MŠ U Zámku

odborně zaměřené tématické setkání rodičů na téma 

"MLUVIT JEŠTĚ NEUMÍME, BRZY SE TO NAUČÍME".

Setkání rodičů je zaměřeno na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy

do základní školy a spolupráci pedagogů s rodiči dětí.

Lektorka s mnohaletou logopedickou praxí seznámí rodiče

s rizikovými faktory ve vývoji řeči 

před nástupem do ZŠ a s formou dostupností případné logopedické péče.

Přednášku doplní praktickými ukázkami a radami.

Po dobu přednášky bude pro děti z MŠ zajištěna třída, kde si mohou pohrát pod dozorem učitelky MŠ.

Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na příjemné setkání.

 

 

 Ve středu 22.11. jedeme s dětmi ze "Sluníčka" a "Hříbku" objednaným autobusem

na letiště do Mošnova.

 

 

Ve čtvrtek 23.11. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek

s "Pohádkou s kozíma rohama".

 Vstupné 35,- Kč za dítě platí rodiče.

 

 

V úterý 28.11. pojede třída "Hříbek" v 9:00 hodin objednaným autobusem

na návštěvu k HASIČŮM

do HZS Fifejdy.

 

 

 Třída "Sluníčko" jede

v pátek 24.11.

objednaným autobusem

do Světa techniky

  do dětské herny.

 

Ve čtvrtek 30.11. jedou opět tyto dvě třídy objednaným autobusem

na výlet do centra Ostravy, podívat se na vánoční výzdobu a radnici,

pod názvem

VÁNOČNÍ OSTRAVA.

 

 

Zatím nemáme termín.

Dále chystáme výlet objednaným autobusem do LOUTKOVÉHO DIVADLA.

Termín oznámíme, jakmile nám ho divadlo potvrdí.