Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

LISTOPAD

 

Ve čtvrtek 1.11. srdečně zveme všechny rodiče

na TVOŘIVOU DÍLNU,

která je podpořena grantem "MÁMO, TÁTO, SPOLEČNĚ TVOŘÍ SE NÁM BÁJEČNĚ".

Rodiče si spolu se svými dětmi vyrobí od 14:30 - 16:00 hodin na svých třídách

různé dárky, které si odnesou domů.

Těšíme se na hojnou účast.

 

 

Ve čtvrtek 8.11. přijede do naší MŠ divadlo  SMÍŠEK s klasickou pohádkou

"O LÍNÉM  HONZOVI", který se pro svou lenivost málem ani neoženil.

Rodiče platí za své dítě 35,- Kč vstupné.

ŘÍJEN

Ve středu 17.10. jdeme s dětmi ze třídy "Hříbek"

do Střediska volného času V Zálomu do KERAMIKY.

Cena za výrobek jednoho dítěte je 40,- Kč.

 

 

Ve čtvrtek 18. 10. přijede do naší MŠ SFÉRICKÉ KINO (malé planetárium)

a bude dětem promítat pohádku

"JAK ŠEL MĚSÍC NA NÁVŠTĚVU KE SLUNCI".

Cena je hrazena ze Spolku rodičů.

Ve středu 24.10. jedeme objednaným autobusem, dotovaným z obce ÚMOb Ostrava - Jih a ze Spolku rodičů, s dětmi ze tříd "Sluníčko" a "Hříbek"

do DIVADLA LOUTEK na pohádku "JAK ŠLO VEJCE NA VANDR".

Rodiče za své dítě zaplatí 50,- Kč vstupné.

ZÁŘÍ 

V úterý 11.9. dopoledne přijede do naší školky divadlo "Letadlo" z Karlových Varů s pohádkou "VÝPRAVA ZA LEDNÍM MEDVĚDEM". 

Rodiče zaplatí vstupné za své dítě 35,- Kč.

 

 

Na čtvrtek 13.9. srdečně zveme všechny rodiče

na TŘÍDNÍ SCHŮZKY,

které se konají  od 15:30 hodin ve třídě Hříbek.

Účast nutná, sdílení akcí, grantů a kurzů (plavání a angličtina) na celý rok.

 

 

Ve čtvrtek 20.9. přijede do naší MŠ divadlo "Smíšek" s pohádkou

"O ZTRACENÉ PANENCE"

na motivy Karla Čapka o pejskovi a kočičce ve vlastní úpravě.

Rodiče zaplatí 35,- Kč za dítě.

Srdečně vítame všechny děti i rodiče v novém školním roce 2018/2019. Věříme, že budete s naší MŠ a jejími akcemi nadále spokojeni, budete se jich hojně zúčastňovat a nadále s námi aktivně spolupracovat.

 

 

                   „Školní jídelna zdravě a chutně“

Již čtvrtým rokem se kuchařky z naší příspěvkové organizace zúčastňují soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“. Tuto soutěž pořádá Statutární město Ostrava a naše paní kuchařky se umisťují na předních místech.

První rok se v této soutěži umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Eva Adamcová z MŠ Za Školou. Druhý rok získala třetí místo paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova. V třetím ročníku se umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Monika Nováková z MŠ Tarnavova.

V červnu letošního roku probíhal čtvrtý ročník soutěže, a to soutěže jednotlivců na téma „Zdraví na talíři, které všem chutná“ a paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova si vyvařila krásné třetí místo.

Všem kuchařkám moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí i v následujících letech.