Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

 

Všem rodičům i dětem přejeme krásnou dovolenou, hezké počasí a kvalitní odpočinek, mnoho zážitků a školákům úspěšný vstup do ZŠ. Závěrem školního roku moc děkujeme za spolupráci a účast na našich akcích.

 

Děkujeme všem rodičům za obětavou činnost při sběru víček z plastových lahví
pro Charitu sv. Alexandra. Podařilo se nám nasbírat 65 kg.

ČERVEN

 

 

Na oslavu Dne dětí půjde třída "Hříbek" v pátek 1.6. na výlet

do hotelu Clarion na připravený program, což budou různé soutěže a raut pro děti.

Ty si s sebou vezmou baťůžek s pitím (lahvičku na závit), dle počasí s pláštěnkou a v MŠ si do něho při odchodu dají papuče.

Svačinu ve školce budou mít tyto děti v 7:50 a z MŠ vycházíme nejpozději v 8:15 hodin.

Program v hotelu trvá od 9:00 - 11:00 hodin.

Proto předpokládáme trochu pozdější návrat na oběd do MŠ.

Děti, které půjdou domů ten den po obědě, budou hotovy až cca ve 12:30 hodin.

 

Děti z ostatních tříd budou 1. 6. slavit MDD na zahradě MŠ,

kde pro ně p. uč. připraví soutěžní program s odměnami.

 

 

 

V úterý 5.6. pořádáme od 15:00 hodin na naší zahradě akci

pro rodiče s dětmi

pod názvem Dětský den s Veverkou Terkou a Myškou Klárkou,

která je hrazena z SR Mateřídouška.

 

 

Ve čtvrtek 7. 6.  srdečně uvítáme všechny rodiče od 15:00 hodin na třídách 

na Hravé odpoledne rodičů s dětmi ke Dni otců VÍM, ČÍM BUDU,

kde se rodiče vrátí do dětských let.

 

 

Děti a všechny 3 paní učitelky ze třídy "Hříbek"srdečně zvou

v úterý 12.6. od 15 hodin  

rodiče i prarodiče na BESÍDKU ke Dni matek a

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY A JEJICH PASOVÁNÍ.

Následovat bude malá veselice s ochutnávkou na zahradě naší MŠ v rámci projektu

"S písničkou je veseleji" pod názvem ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU.

 

 

 

V pátek 15.6. pojedou třídy  "Sluníčko" a "Hříbek"

objednaným autobusem na polodenní výlet 

na "JAROŠŮV STATEK" ve Studénce.

Od MŠ vyjíždíme v 8:00 hodin, svačinky bereme dětem s sebou.

Děti zaplatí vstupné 90,- Kč, autobus je hrazen z dotací obce Ostrava - Jih a

s sebou si děti vezmou batoh a do něj plastovou lahvičku s pitím

na závit, nějakou tyčinku nebo oplatek či ovoce.

Díky pozdějšímu návratu budeme mít oběd až cca ve 12:30 hodin.

 

 

V pondělí 18.6. dopoledne přijede do naší MŠ na zahradu znovu

pan Holba se svým vodícím psem,

protože při jeho první návštěvě byly děti ze třídy "Hříbek" na jiné akci.

 

 

 

Ve čtvrtek 21.6. nám ZDRAVÁ PĚTKA udělá hravou formou

přednášku o ZDRAVÉ VÝŽIVĚ.

Přednášky budou dopoledne v každé třídě zvlášť.

 

21.6. odpoledne srdečně zveme všechny rodiče od 15:00 hodin na přednášku pedagožky ze ZŠ na téma PŘECHOD DÍTĚTE Z MŠ DO ZŠ

A DALŠÍ PROBLEMATIKA.

 

 

V úterý 26.6. pojedou děti ze tříd "Ježeček" a "Sluníčko"

na dopolední VÝLET objednaným autobusem do Bělského lesa.

 

Děti si s sebou vezmou BAŤŮŽEK s pláštěnkou a pitím v plastové lahvičce na uzávěr.

 

 

 

 

KVĚTEN

 

V pátek 4.5. jede třída "Hříbek" autobusem do Vítkovic na VOŠZ (zdravotní škola)

na Den zdraví na akci "Uzdravím svého plyšáčka".

Program bude trvat od 8:00 - 11:30 hodin.

Objednaným autobusem odjíždíme ze zastávky Závoří v 7:15 hodin,

takže děti musí být nejpozději v 7:00 hodin v MŠ.

S sebou budou mít baťůžek s oblíbeným plyšáčkem, kterého se budou učit uzdravovat, obvazovat apod.

Strava i pití pro děti je zajištěno, děti můžou mít i svoji plastovou lahvičku pití se závitem.

 

 

 

Děti a p. učitelky ze třídy "Ježeček" srdečně zvou všechny své maminky a tatínky

na BESÍDKU ke Dni matek,

která se koná v úterý 15.5. v 15:00 hodin v jejich třídě. 

Děti a p. učitelky ze třídy "Sluníčko" zvou také srdečně své rodiče i prarodiče

na BESÍDKUke Dni matek ve čtvrtek 17.5. v 15:00 hodin ve své třídě.

 

 

 

V pondělí 21.5. se budou děti v 10:00 hodin FOTOGRAFOVAT

na společnou fotografii.

Kromě té se  mohou nechat vyfotit se skupinkou dětí a nebo sami.

Cena společné fotografie je 40,- Kč.

 

 

 

V úterý 29.5. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek

s pohádkou "Čtyři roční období".

V zajímavém příběhu se děti dozví, kdo v nebi řídí počasí a stará se o přírodu.

Vstupné za jedno dítě je 35,- Kč.

DUBEN

 

Ve středu 4.4.  přijede do naší MŠ vodící pes se svým hluchoslepým páníčkem

- panem Holbou. Děti můžou pejskovi přinést malou dobrůtku.

Akce bude  jen pro děti z Ježečka a Sluníčka, protože děti z Hříbečku mají plavání.

 

 

Ve čtvrtek 12.4. pojede třída Hříbek autobusem ve 12:40  hodin do Mariánských Hor

na PROMÍTÁNÍ FILMŮ a na workshopy

v rámci lll. ročníku Mezinárodního česko-polského

festivalu pohádek na téma HRNEČKU VAŘ.

Návrat do MŠ kolem 15:00 hodiny.

 

 

BŘEZEN

 

Ve středu 7.3. začínáme s dětmi ze třídy "Hříbek" jezdit

dotovaným autobusem z ÚMOb Ostrava - Jih do Fryčovic

na PLAVÁNÍ S ŽABIČKOU.

Plavání bude probíhat každou středu

(kromě 14.3., kdy jsou v ZŠ od 12. - 16.3. JARNÍ PRÁZDNINY)

do 16.5.

Rodičům budeme postupně vydávat potvrzení o úhradě platby

pro zdravotní pojišťovnu jejich dítěte na kmenové třídě.

 

 

V úterý 20.3. v pohádce divadla Smíšek "Ze slepičího světa" zjistíme,

že v kurníku na dvorku je o Velikonocích veselo.

Cena za dítě je 35,- Kč.

 

 

 Ve středu 27.3. srdečně zveme všechny rodiče na akci rodičů s dětmi

ve spolupráci s SR Mateřídouška

na VELIKONOČNÍ DÍLNU,

která bude na kmenových třídách od 15:00 hodin,

ale můžete chodit klidně od 14:30 hodin.

S dětmi si společně vytvoříte výrobky k Velikonocím.

 

 

 

 

 

 

 

Od středy 7.3.- 16.5. bude jezdit třída "Hříbek"

dotovaným autobusem z ÚMOb Ostrava - Jih

na PLAVÁNÍ S ŽABIČKOU

na bazén do Fryčovic (10:40-11:25 hodin).

Jedná se o 10 lekcí (14.3. plavání nebude, protože od 12.-16.3. jsou

jarní prázdniny v ZŠ) a cena je 950,- Kč.

Dětem byly přiděleny variabilní symboly
a rodiče provedou platbu na daný účet do 19.2. 

Potom si můžou požádat svoji zdravotní pojišťovnu
o úhradu peněz na základě našeho potvrzení o této platbě.

Rodiče se pro jistotu mohou informovat u své ZP.

Co si děti vezmou s sebou:

Batoh => plavky, osušku (větší ručník), igelitovou tašku na mokré věci, gumové přezuvky k bazénu, děvčata koupací čepice (ráno budou mít upletený culík). Dále budou mít děti v batohu pití v lahvičce se závitem a malou svačinku (tyčinku, oplatek).

ÚNOR

 

V úterý 27.2. přijede DIVADLO "Smíšek" dětem zahrát

"MEDVĚDÍ MEDOVÝ PŘÍBĚH"
- pohádku o tom, že se medvědi 
ze dvou různých světadílů mohou mít rádi.

Cena za dítě je 35,- Kč.

 

 

Ve středu 28.2.propukne  v 10:15 hodin v naší školce 

KARNEVAL
pro děti s VEVERKOU TERKOU.

Rodiče ráno oblečou děti do masek a namalují si je.

Program je hrazen z fondu Spolku rodičů.

LEDEN

Vážení rodiče, srdečně Vás vítáme v novém roce 2018

a přejeme Vám, dětem i celé Vaší rodině pevné zdraví, štěstí,

mnoho úspěchů, pohody, klidu a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


 

Vážení rodiče

také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje

za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzn. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2017, můžete si vyzvednout žádost u p. učitelky ve třídě nebo stáhnout z www.mszaskolou.cz (tiskopisy ke stažení). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2017.

 

 

V úterý 30.1. v pohádce divadla Smíšek

s názvem KRÁLOVSTVÍ SEVERNÍHO PÓLU zjistíme,

že zima na Severním pólu je v ohrožení, protože se otepluje a my ho musíme zachránit.

Vstupné 35,- Kč za dítě zaplatí rodiče učitelkám na třídě. 


 

 

 

 

PROSINEC

 

 

Všem přejeme krásné prožití Vánoc, hodně dárků

a všechno nejlepší v novém roce 2018.

 

 

V pondělí 4.12. přijede do naší MŠ vyčarovat nová kouzla

KOUZELNÍK a k některým děti přibrat, jako své asistenty.

Vstupné hradíme ze Spolku rodičů.

 

 

Srdečně zveme všechny rodiče na VÁNOČNÍ DÍLNU, která se koná

na kmenových třídách v úterý 5.12. od 14:30 hodin.

 

 

Ve středu 6.12. dopoledne přijdou za dětmi do naší školky

 MIKULÁŠ s ANDĚLY a ČERTY,

aby dětem na MIKULÁŠSKÉ NADÍLCE předali vánoční kalendáře a ovoce.

 

 

 Všem se moc omlouváme, že jsme VÝLET z čtvrtka 7.12. musely na poslední chvíli ZRUŠIT.

 

 

V pátek 8.12. jedou třídy "Sluníčko" a "Hříbek" autobusem v 7:30 hodin

do Jeseníků (poblíž Karlovy Studánky) na celodenní

výlet ZA MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM.

Strava zajištěna na místě v hotelu Hvězda.

Proto si na ten den své dítě odhlásíte z MŠ a výši celodenního stravného (30,- Kč a 7 leté děti 32,- Kč) dáte proti podpisu uč. na třídu, jenž se bude vyúčtovávat v tomto hotelu.

Tím své dítě přihlásíte na výlet.

Návrat je předpokládán před 15 hodinou.

S sebou dejte dětem baťůžek s pitím na závit a případně malou dobrůtku.

NA OBA VÝLETY dejte svým dětem řádné, NEPROMOKAVÉ OBLEČENÍ: oteplováky (ne kombinézu), zimní boty, bundy, šály, čepice a šusťákové rukavice - vše VHODNÉ DO SNĚHU.

 

 

 V pátek 15.12. přijede do naší MŠ divadlo Smíšek, které nám

pohádkou ČARODĚJNÉ VÁNOCE ještě víc připomene blížící se svátky.

Vstupné za dítě je 35,- Kč.

 

 

 Vánoční atmosféru si s dětmi uděláme na třídách v úterý 19.12.

na VÁNOČNÍM CINKÁNÍ.

S dětmi si ochutnáme cukroví, které si přinesou z domů, poslechneme si, zazpíváme a zatančíme si na koledy a rozbalíme si dárky, které najdeme pod vánočním stromečkem.

Děti si mohou donést svůj hudební nástroj - např. zvoneček, rolničky apod.