Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

PROSINEC

Vážení rodiče, všem přejeme

klidný advent, krásné prožití Vánoc a všechno nejlepší v roce 2019, hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

 

Zároveň si vás dovolujeme upozornit na UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ v době vánočních prázdnin od 24.12. - 1.1.2019.

Provoz bude obnoven ve středu 2.1.2019.

 

 

Ve středu 5.12. dopoledne přijdou do naší školky žáci ze ZŠ Horymírova

pod vedením své třídní učitelky.

V rámci spolupráce mezi MŠ a ZŠ budou převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty

a vystoupí s programem na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.

Mikulášské balíčky pro děti, které jim andílci předají, jsou financovány z příspěvků

Spolku rodičů Mateřídouška.

 

 

Ve středu 12.12. si s dětmi připravíme sváteční dopoledne

u vánočního stromečku pod názvem VÁNOČNÍ CINKÁNÍ.

Budeme koledovat v ostatních třídách, společně si zazpíváme a zatancujeme koledy
s klavírem a CD a budeme v očekávání nových hraček,
které nám pod stromeček nadělí Ježíšek.

Tam děti najdou i drobný dáreček financovaný ze SR Mateřídouška,

jež si odnesou domů.

Na tento den dejte, prosím, svým dětem sváteční oblečení a krabičku cukroví

nebo nějaké ovoce na společné a vzájemné ochutnávání.

 

V pondělí 17.12. dopoledne jde třída "Hříbek" do ZŠ Horymírova, kde nám děti nižších ročníků zahrají nacvičenou pohádku  ZLATOVLÁSKA.

LISTOPAD

Omlouváme se, ale z technických důvodů musíme dílnu přesunout na 8.11., stejnou hodinu.  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ve čtvrtek (1.)11. srdečně zveme všechny rodiče

na TVOŘIVOU DÍLNU,

která je podpořena grantem "MÁMO, TÁTO, SPOLEČNĚ TVOŘÍ SE NÁM BÁJEČNĚ".

Rodiče si spolu se svými dětmi vyrobí od 14:30 - 16:00 hodin na svých třídách

různé dárky, které si odnesou domů.

Těšíme se na hojnou účast.

 

 

Ve čtvrtek 8.11. přijede do naší MŠ divadlo  SMÍŠEK s klasickou pohádkou

"O LÍNÉM  HONZOVI", který se pro svou lenivost málem ani neoženil.

Rodiče platí za své dítě 35,- Kč vstupné.

 

 

Ve čtvrtek 29.11. srdečně zveme všechny rodiče na dílničku pod názvem "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ",
kde si rodiče společně s dětmi naglazují keramické výrobky, které si vytvořili na PODZIMNÍ DÍLNĚ (nepřítomným jsme je vyrobily my, aby je měly všechny děti).
Dále si vytvoříte výrobky, dárečky či přáníčka z prostředků, které
financoval Spolek rodičů Mateřídouška.
Začákek dílen na kmenových třídách je ve 14:30 - 16:00 hodin.
Těšíme se na hojnou účast a spolupráci.

ŘÍJEN

Ve středu 17.10. jdeme s dětmi ze třídy "Hříbek"

do Střediska volného času V Zálomu do KERAMIKY.

Cena za výrobek jednoho dítěte je 40,- Kč.

 

 

Ve čtvrtek 18. 10. přijede do naší MŠ SFÉRICKÉ KINO (malé planetárium)

a bude dětem promítat pohádku

"JAK ŠEL MĚSÍC NA NÁVŠTĚVU KE SLUNCI".

Cena je hrazena ze Spolku rodičů.

Ve středu 24.10. jedeme objednaným autobusem, dotovaným z obce ÚMOb Ostrava - Jih a ze Spolku rodičů, s dětmi ze tříd "Sluníčko" a "Hříbek"

do DIVADLA LOUTEK na pohádku "JAK ŠLO VEJCE NA VANDR".

Rodiče za své dítě zaplatí 50,- Kč vstupné.

ZÁŘÍ 

V úterý 11.9. dopoledne přijede do naší školky divadlo "Letadlo" z Karlových Varů s pohádkou "VÝPRAVA ZA LEDNÍM MEDVĚDEM". 

Rodiče zaplatí vstupné za své dítě 35,- Kč.

 

 

Na čtvrtek 13.9. srdečně zveme všechny rodiče

na TŘÍDNÍ SCHŮZKY,

které se konají  od 15:30 hodin ve třídě Hříbek.

Účast nutná, sdílení akcí, grantů a kurzů (plavání a angličtina) na celý rok.

 

 

Ve čtvrtek 20.9. přijede do naší MŠ divadlo "Smíšek" s pohádkou

"O ZTRACENÉ PANENCE"

na motivy Karla Čapka o pejskovi a kočičce ve vlastní úpravě.

Rodiče zaplatí 35,- Kč za dítě.

Srdečně vítame všechny děti i rodiče v novém školním roce 2018/2019. Věříme, že budete s naší MŠ a jejími akcemi nadále spokojeni, budete se jich hojně zúčastňovat a nadále s námi aktivně spolupracovat.

 

 

                   „Školní jídelna zdravě a chutně“

Již čtvrtým rokem se kuchařky z naší příspěvkové organizace zúčastňují soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“. Tuto soutěž pořádá Statutární město Ostrava a naše paní kuchařky se umisťují na předních místech.

První rok se v této soutěži umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Eva Adamcová z MŠ Za Školou. Druhý rok získala třetí místo paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova. V třetím ročníku se umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Monika Nováková z MŠ Tarnavova.

V červnu letošního roku probíhal čtvrtý ročník soutěže, a to soutěže jednotlivců na téma „Zdraví na talíři, které všem chutná“ a paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova si vyvařila krásné třetí místo.

Všem kuchařkám moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí i v následujících letech.