Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

ČISTIČKY VZDUCHU

V rámci participativního rozpočtu "Společně tvoříme Jih" byl vybrán projekt našeho zřizovatele MOb Ostrava-Jih na pořízení čističek vzduchu do všech tříd MŠ v Ostravě - Zábřehu.

Realizace proběhla tento měsíc a i v naší MŠ byly do každé třídy namontovány čističky AeraMax Professional.

Děkujeme

                                  VÝLET

Ve středu 26.6. pojedeme autobusem na výlet do Klimkovic. 

Dětem do BATŮŽKU:

                PLÁŠTĚNKU - v případě nejistého počasí

                 KAPESNÍKY

                 PITÍ – dobře zajištěné

                 SUŠENKU – BEZ krému a čokolády

Svačinky zajišťuje MŠ. Prosíme o vhodné sportovní oblečení i obuv.

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019

Vážení rodiče, v měsíci červenci a srpnu 2019 budou mateřské školy naší příspěvkové organizace otevřeny takto:

ČERVENEC: MŠ ZA ŠKOLOU + MŠ TYLOVA

MŠ ZA ŠKOLOU bude zajišťovat provoz ve dnech 8.7.-28.7.2019 pro děti z MŠ Za Školou a MŠ U Zámku.

MŠ TYLOVA bude zajišťovat provoz ve dnech 8.7.-28.7.2019 pro děti z MŠ Tylova a MŠ Tarnavova.

SRPEN: MŠ U ZÁMKU + MŠ TARNAVOVA

MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8.-25.8.2019 pro děti z MŠ U Zámku a MŠ Za Školou.

MŠ TARNAVOVA bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8.-25.8.2019 pro děti z MŠ Tarnavova a MŠ Tylova.

V ostatních dnech v červenci a srpnu 2019 budou všechny mateřské školy uzavřeny.

SBĚR PAPÍRU

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA POMOC PŘI SBĚRU PAPÍRU.

Pro tento školní rok bude sběr ukončen 14.6.

 

Spolek rodičů Mateřídouška při MŠ Tylova

ve spolupráci s ÚMOb Ostrava - Jih 

pořádá v rámci projektu „Hudba nás spojuje“

 

„BEZ PÍSNIČKY TO NEJDE“ - UKÁZKOVÉ HODINY

 

MOTÝLEK   11. června    BERUŠKA    19. června

KVĚTINKA  17. června    SLUNÍČKO  19. června

 

Přijďte povzbudit své děti při jejich vystoupení a rozloučit se s dětmi, které nastupují po prázdninách do školy. Těšíme se na Vás.

                                                                        Spolek rodičů

 

 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE

Závěrečné fotografování tříd se nově uskuteční v pátek 7.6. v 8.30 hodin

MALOVÁNÍ S DUDKEM

pondělí 3.6. dopoledne oslavíme MDD zábavným dopolednem společně se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem.

Cena : 40,- Kč

Akce je hrazena ze  SR Mateřídouška, nečlenové zaplatí ve třídách.

HRAVÉ ODPOLEDNE S RODIČI

V rámci projektu „Chytré hlavičky z naší školičky“ zveme rodiče a jiné rodinné příslušníky na hravé odpoledne plné společenských her, logických úkolů a dětských knih.

Akce proběhne vždy od 14.30 do 16.00 hodin v jednotlivých třídách:

                     BERUŠKA   20.května

                     MOTÝLEK   21.května

                     SLUNÍČKO 22.května

                     KVĚTINKA 22.května

HRAVÁ VĚDA

O tom, že „věda“ nemusí být jen nudná, ale i zábavná, se dozvíme v pátek 17.5.

a v úterý 21.5. V rámci „Projektového dne v MŠ“ budeme mít možnost vyzkoušet si jednoduché přírodovědné pokusy, které nám představí Mgr. Radek Chajda.

Akce je financována z projektu „Šablony II“.

SFÉRICKÉ KINO V MŠ

Ve středu 15.5. do naší MŠ zavítá SFÉRICKÉ KINO. Uvnitř tohoto zajímavého projekčního systému společně objevíme „ZAČAROVANÝ KORÁLOVÝ ÚTES

Cena : 60,- Kč

Akce je hrazena ze SR Mateřídouška, nečlenové zaplatí ve třídě.