Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety, strejdové,

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1 příspěvková organizace pořádá zajímavé povídání s Mgr. Janou Tomalovou o Vašich dětech, o tom co udělat (nebo nedělat!), aby bylo spokojeno dítě i jeho okolí

                   

Povídání, které se vám může hodit

aneb

aby nám bylo dobře…

 

je pořádáno v rámci projektu „Chůvy v MŠ“ spolufinancovaného EU a MŠMT

dne 30. 5. 2018

od 15:30 hod do 17:30 hod v prostorách MŠ TARNAVOVA

Jde o malé setkání zaměřené na usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy a spolupráci pedagogů s rodiči dětí, ve kterém se dotkneme následujících témat:

Jak se děti učí / neučí … Jak dětem usnadnit život teď i do budoucna, co pro to můžeme udělat jako rodiče a prarodiče … Slovo jako facka i pohlazení … Jak najít svého marťana J

 

Jana Tomalová je dlouholetou pedagožkou a lektorkou, která se věnuje problematice komunikace a výchovy.

Po dobu přednášky bude pro děti zajištěna třída, kde si mohou pohrát pod dozorem učitelky MŠ.

 

Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na příjemné setkání!

KVĚTEN

 4.5. - Třída "Kuřátek" navštíví VOŠ Zdravotní ve Vítkovicích, kde proběhne naučný program "Den zdraví". Je nutné přivést děti do MŠ nejpozději v 7:00 hodin. Návrat do 12:00 hodin. Sebou vzít plyšovou hračku, která má ruce i nohy. Bližší informace na třídě.

 

9.5. - Naší školku navštíví Divadlo Bonbon s pohádkou "O Dášeňce", která proběhne v 9:00 hodin. Členové SR vstupné neplatí.

 

14.5. - Výlet do Bartošovic - celá MŠ navštíví záchrannou stanici zvířat. Nejpozději do 7:30 hodin dovést děti do MŠ, pak odjíždíme, a návrat je do 12:00 hodin. Vzít si s sebou: batoh, pláštěnku, kšiltovku, pití s uzávěrem, malou sladkost - svačina je zajištěna. Více informací na třídách.

 

16.5.- Ve třídě "Sluníčka" a "Berušky" proběhne od 15:15 hodin krátké představení dětí ke Dni matek, po kterých následují "dílničky", kde si společně s dětmi můžete něco vyrobit. Více informací na třídách.

 

17.5. - Ve třídě "Kuřátka" proběhne od 15:30 krátké představení dětí ke Dni matek, po kterém budete také moct společně s dětmi tvořit. Více informací na třídě.

 

23.5. - Děti ze třídy "Kuřátka" navštíví DK Akord, kde proběhne koncert ZUŠ Sologubové. Bližší informace na třídě.

 

31.5. - V naší MŠ vystoupí klaun "Donald" se svým programem pro děti. Začátek v 10:00 hodin.

 

 

 

 

DUBEN

 

11.4. - středa

Dopoledne navštíví naši mateřskou školu Divadlo Letadlo s připraveným programem "Průzkumníci v Africe". Akce je hrazena ze SR Mateřídouška.

 

12. 4. - čtvrtek 

Dopoledne navštíví předškolní třída "Kuřátka" Středisko volného času Korunka, kde pro ně bude připraveno promínání pohádky "Hrnečku vař". Doplňující informace budou vyvěšeny na nástěnce ve třídě.

 

20. 4. - pátek

Dopoledne oslaví celá mateřská škola Den Země. Pro děti bude připraven zábavný program.

BŘEZEN

20. 3. úterý

Od 8:00 hod. proběhne v naší MŠ focení dětí.

FOTÍ SE VŠECHNY DĚTI !!!

Zájemci o velikonoční fotky se zapíší do seznamu na jednotlivých třídách, kde rodiče také získají více informací.

 

12. - 16. 3. pondělí - pátek

Prosíme rodiče, aby nahlásili paní učitelce na třídě docházku svých dětí
v průběhu JARNÍCH PRÁZDNIN
(12. - 16.3.). 

Děkujeme 

 1. 3. - čtvrtek

!!!

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE KARNEVAL KONÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE TARNAVOVA

!!!

karneval 2018

!!! Vstup do tělocvičny pouze v přezůvkách !!!

 

ÚNOR

7.2. - středa

Naši mateřskou školu navštíví v dopoledních hodinách (9:00 hod.) Sférické kino, které si pro naše děti připravilo vystoupení s názvem "Začarovaný korálový útes"

 

14.2. - středa

Děti ze třídy "Berušky" a "Kuřátka" jsou zapojeny do edukačního programu "Zdravá 5".
Více si o programu můžete přečíst zde: http://www.zdrava5.cz/

Vážení rodiče,

také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzn. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2017, můžete si vyzvednout žádost u p. učitelky ve třídě nebo stáhnout z www.mszaskolou.cz (tiskopisy ke stažení). 

Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2017. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zůčastnili předvánoční akce

"Adventní kalendář".

Vámi přinesené oblečení, obuv a hračky jsme ještě před Vánocemi odvezli do Charity Ostrava. Zaměstnankyně šatníku charity vám všem moc děkují.

Ve fotogalerii můžete vidět množství, kterým jste společně pomohli.  😊

Přejeme všem rodičům a dětem pohodové a klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku  2018 přejeme hlavně zdraví, úsměv na tváři, lásku, spokojenost a pohodu. 


Budeme se na Vás těšit 2. ledna 2018 

PROSINEC 

1.12. - pátek

V letošním roce jsme se rozhodli udělat před Vánoci radost potřebným.
Od pátku probíhá v naší mateřské škole dobročinná akce pod názvem
"Adventní kalendář".

Pojďte nám společně pomoci a darujte pro vás již nepotřebné či přebytečné dětské věci, oblečení a hračky. Za každou darovanou věc, pomoc a ochotu předem moc děkujeme. 

 

5.12. - úterý

Srdečně zveme všechny rodiče a sourozence na předvánoční dílničky
"Vánoce jsou za dveřmi".
Akce bude probíhat na jednotlivých třídách od 15:00 hod. do 16:00 hod.
Kreativita, chuť si něco pěkného vytvořit a a dobrá nálada je vítána. 

 

6.12. - středa

V dopoledních hodinách (8:00 hod) navšítí naši školku Mikuláš s čerty a anděly ze ZŠ Horymírova.  PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIVEDLI SVÉ DĚTI VČAS DO ŠKOLKY (tzn. nejpozději 7:50 hod.) DĚKUJEME

 

13.12. - středa

"Vánoční posezení u stromečku"

Ve středu dopoledne přivítáme s dětmi Vánoce. Společně si poslechneme a zazpíváme koledy, posedíme u vánočního stromečku, pochutnáme si na svátečním obědě a pokud přijde Ježíšek, rozbalíme i dárečky ;-) .

Součástí vánoční atmosféry je také ochutnávka cukroví, které si děti donesou z domova. Připomínáme, že podle nových norem je zakázáno nosit cukroví slepené či zdobené krémem. Děkujeme 

LISTOPAD

1.11. - středa

Naši mateřsou školu navštíví dopoledne "Klauni z Balónkova" se svým zábavným programem. Představení je pro naše děti zdarma. Více informací o jejich pořadech a projektech si můžete přečíst na: http://www.klaunizbalonkova.cz/

 

1.11. - středa

 V rámci projektu „Chůvy v MŠ“, který je spolufinancován Evropskou unií, pořádá naše mateřská škola od 15:30 hod do 17:30 hod v naší MŠ

 odborně zaměřené tematické setkání rodičů na téma „Mluvit ještě neumíme, brzy se to naučíme“.

Setkání rodičů je zaměřeno na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
a spolupráci pedagogů s rodiči dětí.

Lektorka s mnohaletou logopedickou praxí seznámí rodiče s rizikovými faktory ve vývoji řeči před nástupem do základní školy a s formami a dostupností případné logopedické péče. Přednášku doplní praktickými ukázkami a radami.

Po dobu přednášky bude pro děti zajištěna třída, kde si mohou pohrát pod dozorem učitelky MŠ.

Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na příjemné setkání! 

 

16.11. - čtvrtek

Děti ze tř. "Berušky" a tř. "Kuřátka" navštíví dopoledne kino Luna, kde bude pro mě připraveno pásmo pohádek. Případné další informace vyvěsíme na nástěnky daných tříd. 

 

23.11. - čtvrtek

Naši mateřskou školu navštíví dopoledne divadelní společnost "Vypravěč pohádek" se svou pohádkou "Pták Ohnivák a liška Ryška". Divadelní představení je hrazeno z SR Mateřídouška.