Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Čarodějnický rej

Velké kouzlení nás čeká 30.4. dopoledne. Čarodějnice, čarodějové a kouzelníci budu plnit různé  úkoly,tančit čarodějnické tance. Bude zábava a legrace. Prosíme rodiče, aby děti už ráno děti oblékli do kostýmů.

Výlet

Příjemné dopoledne zažijeme 17. dubna s dětmi ze třídy Kuřátko a Zajíček. Pojedeme autobusem na Kozí farmu do Havířova v rámci "Projektového dne mimo MŠ". Dětem dejte batoh, pláštěnku a pití. Odjíždět budeme v 7 30 hodin. Vstupné ve výši 150,-Kč/dítě a cca 100,-Kč/dítě za autobus je hrazeno z projektu EU + MŠMT,který získala naše mateřská škola.

Knihovna

Děti ze třídy Zajíček navštíví 16.4. knihovnu v SVČ Gurťjevova ul. v Ostravě - Zábřehu. Dětem prosím, dejte batoh a pláštěnku.

Velikonoční dílničky

Srdečně zveme rodiče na tvořivé odpoledne, které se koná 10. dubna od 14. 30 hodin.

Vodní svět

Děti ze třídy Kuřátko a Zajíček pojedou autobusem 10. dubna do Střediska volného času Korunka v Ostravě - Mariánských Horách. Zábavné dopoledne pod názvem "Vodní svět" bude plné her a pohádek. Autobusem budeme odjíždět v 8.15 hodin. Dětem dejte batoh a pití, svačinku budou mít v rámci školního stravování.

Klauni z Balónkova

Změna termínu: představení bude 24.4.

8. dubna dopoledne se budeme těšit na Zašmodrchanou pohádku. Klauni nám předvedou svá kouzla, bude legrace a zábava. Vstupné hradí Spolek rodičů.

Městská policie

1. dubna proběhla v naší mateřské škole další beseda s předškolními dětmi, tentokrát na téma: chování a prevence v dopravním provozu.

Sbírka pro Moment

Naše mateřská škola spolupracuje s obecně prospěšnou organizací Moment ČR, která prostřednictvím provozu sítě dobročinných obchodů pod názvem MOMENT charity shops finančně podporuje další neziskové organizace. Více informací najdete na www.moment-ops.cz

Vážení rodiče, i vy se můžete aktivně podílet na této sbírce. Darujte oblečení, hračky, věci z vaší domácnosti ( viz leták v šatně ), které už sami neupotřebíte. Takové, o kterých si myslíte, že by jiného mohly ještě potěšit. Pěkné, nepoškozené a funkční. Vaše nepotřebné věci získají druhý život a pomohou potřebným.

Sbírka v naší MŠ začíná 15. března. Věci předejte p. učitelce na třídě.

Děkujeme

Milí rodiče,

naše mateřské školy jsou zapojeny do projektu "Zdravá školní jídelna". Cílem tohoto projektu je získávání teoretických znalostí a praktických dovedností směřující k podpoře správných stravovacích návyků u dětí.

S podporou těchto návyků začínáme již u nejmladších dětí. Nejenže do jídelníčků zařazujeme netradiční pokrmy, ale postupně děti zapojujeme do přípravy svačinek a obědů. Děti se nejprve učí přinášet na stůl tácky s chlebem a později i hrníčky s nápojem. Starší děti se učí přinášet talíř s hlavním jídlem, dolévat nápoj, používat příbor. Nejstarší děti si od letošního školního roku 1x týdně v rámci dopolední svačinky začaly samy natírat pomazánku na pečivo ( tento den bude vždy v jídelníčku označen jako "mazací den" ).

Byly bychom rády, kdybyste procvičovali tyto praktické činnosti také u vás doma a tím nás podporovali v tomto projektu.

Děkuje kolektiv mateřské školy.

 

Beseda s nevidomým panem Holbou

Letos znovu k nám příjde nevidomý p. Holba se svým vodícím pejskem. Bude to 27. března dopoledne. Díky svému poutavému a zajímavému vyprávění se děti seznámí s nevidomým člověkem, a také jak mohou nevidomým lidem děti i rodiče pomoci při náhodných setkáních.