Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Zřizovatel ÚMOb Ostrava - Jih pořídil v rámci participativního rozpočtu na rok 2019 čističky vzduchu do všech mateřských škol v Ostravě - Jihu. Také v naší mateřské škole byly začátkem června 2019 nainstalovány čističky vzduchu do všech tříd. Věříme, že čistější vzduch ve třídách pozitivně ovlivní zdraví dětí.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ( školné )

Oznamujeme rodičům, že měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 činí pro dítě ve třídě s celodenním provozem 440,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019

Vážení rodiče, v měsíci červenci a srpnu 2019 budou mateřské školy naší příspěvkové organizace otevřeny takto:

ČERVENEC: MŠ ZA ŠKOLOU + MŠ TYLOVA

MŠ ZA ŠKOLOU  bude zajišťovat provoz ve dne 8.7. - 28.7.2019 pro děti z MŠ Za Školou a MŠ U Zámku.

MŠ TYLOVA  bude zajišťovat provoz ve dnech 8.7. - 28.7.2019 pro děti z MŠ Tylova a  MŠ Tarnavova.

SRPEN: MŠ U ZÁMKU + MŠ TARNAVOVA

MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8. - 25.8.2019 pro děti z MŠ U Zámku a MŠ Za Školou.

MŠ TARNAVOVA bude zajišťovat provoz ve dnech 5.8. - 25.8.2019 pro děti z MŠ Tarnavova  MŠ Tylova.

V ostatních dnech v červenci a srpnu 2019 budou všechny mateřské školy uzavřeny.

Archiv města Ostravy

11.června dopoledne pojedou děti ze třídy Zajíček na exkurzi do Archivu města Ostravy. Děti si prohlédnou historickou budovu, knihařskou a fotografickou dílnu. Součástí programu budou také výtvarné činnosti. Pojedeme tramvají. Děti, které již mají 6 a více let potřebují dvě 30 minutové jízdenky nebo ODISku. Dětem, prosím, dejte batoh a pití. Svačinu dostanou v MŠ.

Spolek rodičů Mateřídouška při MŠ Za Školou ve spolupráci

s ÚMOb Ostrava - Jih pořádá v rámci projektu „Hudba nás spojuje“

„ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU“

ve středu 12. 6. 2019 od 15:00 do 16:00 hodin na školní zahradě.

Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na odpoledne plné zábavy a her.

V rámci této akce se s mateřskou školou rozloučí předškoláci krátkým hudebním vystoupením.

Výlet

min3

 

Všechny děti naší mateřské školy, tj. třída Kočička, Kuřátko a Zajíček pojedou 5. června na Jarošův statek ve Studénce. Pro děti bude připraven placený program, a děti budou mít možnost přímého kontaktu se zvířaty, vyzkouší si některé jednoduché činnosti na statku.

Ráno děti přiveďte do 7:30 hodin.

Děti potřebují batoh, pláštěnku, pití.

Svačinu zajišťuje MŠ.

Vstupné hradí Spolek rodičů.

Dopravu autobusem hradí rodiče.

Prosíme rodiče, aby zaplatili 130,- Kč nejpozději do 4.6.

Děkujeme

Den dětí

Svátek dětí oslavíme 31. května dopoledne na naší zahradě.Pro děti budou připravené hry a soutěže. S organizací nám pomohou žáci ZŠ Jugoslávská pod vedením p. Aničky Peškové.

OSTRAVA !!!

MŠ Za Školou ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá v rámci projektu

"Chytré hlavičky z naší školičky"

Hravé odpoledne s rodiči

třída Kočička 28.5.

třída Kuřátko 29.5.

třída Zajíček 30.5.

vždy od 14:30 do 16:00 hodin.

Srdečně zveme všechny rodiče a další rodinné příslušníky na hravé odpoledne plné

rébusů, logických úkolů, a společenských her.

Těšíme se na Vás.

 

Policie

28. května dopoledne pojedou děti ze třídy Zajíček do výcvikového střediska policejních psů v Ostravě - Hulvákách. Policisté dětem předvedou co všechno psi umí a co zvládnou v konkrétních situacích. Pojedeme MHD. Děti, které již mají 6 a více let potřebují dvě 10 minutové jízdenky. Dětem prosím dejte batoh, pláštěnku,pití.

Sportovní hry

Ve čtvrtek 23. května dopoledne pořádáme ve spolupráci s žáky ZŠ Jugoslávská "Sportovní hry". Akce proběhne na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy. Prosíme rodiče, aby dětem dali pro jistotu pláštěnku a batoh. Pitný režim je zajištěn.