Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Landek

Naši předškoláci pojedou autobusem na Landek. Tento podzimní výlet proběhne ve čtvrtek 18. října dopoledne. Děti potřebují batoh a pití.

Barevný den

23. října proběhne zábavný barevný den - červený. Děti příjdou do MŠ a budou mít na sobě něco červeného.

Narozeniny veverky Zrzečky

Tak se nazývá eko program, který bude pro děti připraven 15. října dopoledne v naší MŠ. V něm se seznámíme s životem veverky a s jejími kamarády, kteří ji navštěvují v korunách stromů.

Knihovna

Děti ze třídy Zajíček navštíví 11. října dopoledne knihovnu v Ostravě - Zábřehu ul. Gurťjevova. Prosíme rodiče, aby dětem dali batoh a pláštěnku.

 

Myslivci v MŠ

Dopoledne 8.10. proběhne jistě zajímavá beseda s myslivci, kteří dětem přiblíží svou práci, přinesou lovecké trofeje, a také dětem předvedou výcvik loveckého psa. V říjnu proběhne v naší MŠ sběr žaludů, kaštanů i suchého chleba. Toto vše si myslivci na konci měsíce odvezou pro zvířata v lese. Děkujeme rodičům, kteří se do sběru zapojí. Upozorňujeme, že tato akce se pro nemoc přesouvá na jiný termín. Včas Vás budeme informovat.

 

Plavání

Plavecký kurz pro přihlášené děti začíná 12.září. Na plavání si děti nosí to, co je napsáno na letáčku v šatně a v MŠ musí být ráno již v 7.00 hodin.

Barevný den

Zábavné barevné dopoledne v mateřské škole bude 21.září. Proběhne barevný den - zelený - travičkový. Děti příjdou do MŠ a budou mít na sobě něco zeleného.

Schůzka pro rodiče

Srdečně zveme všechny rodiče na informativní schůzku, která se bude konat 12.9. v 15.00 hodin ve třídě Kočička. Účast nutná.

Školní jídelna zdravě a chutně

Již čtvrtým rokem se kuchařky z naší příspěvkové organizace zúčastňují soutěže "Školní jídelna zdravě a chutně ".Tuto soutěž pořádá Statutární město Ostrava a naše paní kuchařky se umisťují na předních místech.

První rok se v této soutěži umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Eva Adamcová z MŠ Za Školou. Druhý rok získala třetí místo paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova. Ve třetím ročníku se umístila na čtvrtém místě paní kuchařka Monika Nováková z MŠ Tarnavova.

V červnu letošního roku probíhal čtvrtý ročník soutěže, a to soutěže jednotlivců na téma: "Zdraví na talíři, které chutná všem", a paní kuchařka Veronika Kučerová z MŠ Tylova si vyvařila krásné třetí místo.

Všem kuchařkám moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí i v následujících letech.

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019