Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Zápis do mateřské školy je plánován ve dnech 11.5.2020 - 12.5.2020.

Další informace budou upřesněny později.

 

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření všech mateřských škol v Ostravě - Jih od 19. 3. 2020 do odvolání nezasílejte platby školného a stravného na další měsíce. Školné za měsíc březen 2020 bylo sníženo z částky 440,- Kč na částku 260,- Kč. Tento rozdíl ve výši školného za měsíc březen a další přeplatky budou rodičům vráceny zpět na účet během měsíce dubna 2020. O obnovení plateb "školného a stravného" vás budeme informovat na www a hlavních vstupech MŠ.

Provozní doba MŠ

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 je od 19.3.2020 provozní doba MŠ Za Školou 

7:00 - 17:00 hodin.

Přivádění dětí 7:00 - 8:00 hodin.

Vyzvedávání dětí 12:15 - 12:45 hodin a 14:30 - 17:00 hodin.

Žádost o ošetřovné,

Potvrzenou "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ vydáváme rodičům dětí na základě telefonické domluvy. V případě, že potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzenou žádost, volejte zástupkyni ředitelky školy pro MŠ Za Školou - Lenku Konečnou na tel. č. 725 059 440.

VÁŽENÍ RODIČE

Z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace

od čtvrtku 19.3.2020

MŠ otevřena výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní Policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších pro chod státu nezbytných povolání.

Další mimořádné případy se budou posuzovat individuálně v součinnosti se zřizovatelem ÚMOb - Jih.

Bližší informace o přijetí podá ředitelka MŠ

na tel. čísle 602 511 622

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

  1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost.

 

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

  1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
  2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
  3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
  4. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
  5. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
  6. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Jarní dílničky - zrušeno

Srdečně zveme všechny rodiče na jarní tvořivé dílničky, které se budou konat 31. března od 14:30 hodin ve všech třídách.

Pohybový festival - zrušeno

Ve dnech 3.3., 11.3. a 18.3. budou předškoláci ze třídy Zajíček navštěvovat tělocvičnu  Základní školy Jugoslávská. Zde bude probíhat příprava na Pohybový festival, který je určen pro děti mateřských škol. Děti pak budou soutěžit v těchto disciplínách: hod medicinbalem,skok z místa, běh na 60 m a štafetový běh.

Základní škola - zrušeno

Předškolní děti navštíví 25. března Základní školu Jugoslávská. Seznámí se s 1. třídou, školními pomůckami. Pro naše děti to bude jistě velký zážitek.

Knihovna - zrušeno

V rámci projektu: Březen - měsíc čtenářů, navštíví předškoláci 24.3. knihovnu v SVČ Gurťjevova v Ostravě - Zábřehu.              

 

Celé Česko čte dětem - zrušeno

Tato osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti. Naše mateřská škola sdílí tento projekt.

Rodiče, přijďte do MŠ, představte oblíbenou knížku vašeho dítěte a kousek z ní nám přečtěte. Domluvte si předem s p. učitelkou na třídě čtení během března - měsíce čtenářů.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout ?

Čtěme dětem !

Těšíme se na Vás.