Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdninové dny.

Oznamujeme všem rodičům, že provozní doba MŠ Za Školou bude od 1.9.2020 prodloužena do 16:30 hod.

Výlet

Všechny děti naší mateřské školy pojedou 22. června do lesního parku v Klimkovicích.

Ráno děti přiveďte do 7.30h.

Děti potřebují pevnou obuv, batoh, pláštěnku, pití, malou sladkost.

Svačinu zajišťuje MŠ.

Dopravu autobusem zajišťuje MŠ a je hrazena z příspěvku od zřizovatele.

Informační třídní schůzka

pro rodiče budoucích prvňáčků

Kdy: úterý 23.6.2020 

Kde: Jídelna základní školy

V kolik: 16.00h

Těšíme se na Vaši účast.

Základní škola Jugoslávská 23, Ostrava Zábřeh

 

 

Dne 23.6.2020 proběhne v naší MŠ rozloučení s předškoláky. 
Z důvodu Covid-19 bude tato akce v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodičů. 

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERVENCI A SRPNU 2020

 

1.7. – 31.7. 2020

PROVOZ MŠ U ZÁMKU A MŠ TARNAVOVA

MŠ U ZÁMKU bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ U Zámku + MŠ Za Školou

MŠ TARNAVOVA – bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Tarnavova + MŠ Tylova

1.8. – 26.8. 2020

PROVOZ MŠ ZA ŠKOLOU A MŠ TYLOVA

MŠ ZA ŠKOLOU bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Za Školou + MŠ U Zámku.

MŠ TYLOVA bude zajišťovat provoz pro děti z MŠ Tylova + MŠ Tarnavova.

27.8. – 31.8. 2020 (3 prac. dny) UZAVŘENY VŠECHNY MŠ

Dentální hygiena

Dnes 11. června nás navštívili studenti Lékařské fakulty UP Olomouc. Dětem názorně předvedli správnou techniku čistění zoubků, a vysvětlili jak důležitá je péče o chrup.

Vážení rodiče,

naši předškoláci vytvořili krásné výtvarné dílko, které je umístěno na chodbě ÚMOb Ostrava - Jih. Dělá tak radost veřejnosti, a nás to těší. Obrázky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ve složce Zajíček.

ŠKOLNÉ ZDARMA NA KVĚTEN - SRPEN 2020

 
Oznamujeme rodičům, jejichž děti jsou omluveny z docházky do MŠ na měsíc květen - srpen 2020, že mohou písemně požádat o snížení úplaty (školného) na příslušný kalendářní měsíc na částku 0,- Kč.
Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v květnu nebo je omluveno na celý červen nebo červenec nebo srpen musí rodiče odevzdat "Žádost o snížení úplaty" - pokud tak neučiní, musí zaplatit celou výši školného 440,-Kč/měsíc. 
Formulář s názvem "Žádost o snížení úplaty (Covid 19)" je možno vyzvednout v MŠ (ve třídě, u vedoucí ŠJ) nebo stáhnout z www - "Tiskopisy ke stažení".

Den dětí

Dnes 2. června jsme dětem připravili zábavné a soutěžní dopoledne ke Dni dětí. V různých disciplínách si děti vyzkoušely obratnost, rovnováhu, postřeh i odvahu.