Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

Pohádka

5. února dopoledne do naší mateřské školy přijede loutkové divadlo s pohádkou "O chytré princezně". Vstupné hradí Spolek rodičů.

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzv. školné.

Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2019, můžete si vyzvednout žádost u p. učitelky ve třídě nebo stáhnou z www.mszaskou.cz ( tiskopisy ke stažení ). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2019.

Karneval

Podívejte kamarádi,

dnes máme karneval.

Děti, ty ho mají rády,

kdopak by se masek bál.

Letošní karneval pro děti bude 30. ledna dopoledne v MŠ. Připravte dětem jednoduchou masku. Zábavný progam organizuje agentura Modrý slon. Vstupné hradí dětem Spolek rodičů.

Sférické kino "Naši kamarádi zvířátka"

Tento nový způsob vzdělávání děti zažijí 6. ledna dopoledne v MŠ. Příběh budou sledovat ve veliké nafukovací kopuli a bude to jistě úžasný zážitek. Vstupné hradí Spolek rodičů.

Oznamujeme rodičům,

že od 23.12.2019 do 1.1.2020 jsou všechny naše MŠ uzavřeny.

 

Vážení rodiče,

přejeme Vám a Vašim dětem krásné a radostné vánoční svátky

a úspěšný nový rok 2020.

Vánoční dílničky

Předvánoční atmosféru si užijeme 12. prosince odpoledne, kdy zveme všechny rodiče na vánoční dílničky. Budou ve všech třídách od 14:30 hodin.

 

Vánoční dopoledne

Slavnostní vánoční dopoledne v MŠ proběhne 12. prosince dopoledne. U stromečku si zazpíváme a poslechneme koledy, a pak se budou všechny děti jistě nejvíce zajímat jaké dárečky budou pod stromečkem. V tento den děti mohou přijít v bílém oblečení.

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne se budeme všichni těšit na Mikulášskou nadílku. Zábavný program si pro naše děti připraví žáci ZŠ Jugoslávská.