Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

MŠ Za Školou

Trojtřídní MŠ, z toho jedna pro dvouleté děti

MŠ Tylova

Čtyřtřídní MŠ, z toho dvě třídy logopedické.

MŠ U Zámku

Trojtřídní MŠ

MŠ Tarnavova

Trojtřídní MŠ

Výsledky přijímacího řízení - zápis do MŠ pro rok 2020/21


INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25.5.2020


Zápis do MŠ pro šk. rok 2020/2021

PODROBNÉ INFORMACE JSOU ZVEŘEJNĚNY V SEKCI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ.


Vážení rodiče,

z důvodu uzavření všech mateřských škol v Ostravě - Jih od 19. 3. 2020 do odvolání nezasílejte platby školného a stravného na další měsíce. Školné za měsíc březen 2020 bylo sníženo z částky 440,- Kč na částku 260,- Kč. Tento rozdíl ve výši školného za měsíc březen a další přeplatky budou rodičům vráceny zpět na účet během měsíce dubna 2020. O obnovení plateb "školného a stravného" vás budeme informovat na www a hlavních vstupech MŠ.


Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace je od čtvrtku 19. 3. 2020 MŠ Za Školou otevřena výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní Policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších pro chod státu nezbytných povolání. Další mimořádné případy se budou posuzovat individuálně v součinnosti se zřizovatelem ÚMOb Ostrava - Jih. Bližší informace o přijetí podá ředitelka MŠ Za Školou na tel. čísle 602 511 622.


V souladu s usnesením Vlády ČR je od 19. 3. 2020 provozní doba MŠ Za Školou 7:00 - 17:00 hod.


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Naše příspěvková organizace realizuje projekt "Polytechnické vzdělávání v MŠ", který je spolufinancován Evropskou unií.      


Naše příspěvková organizace je zapojena do projektu " Kompetentní pedagog a žák ", který je spolufinancován Evropskou unií.


Naše příspěvková organizace je zapojena do projektu " Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi ", který je spolufinancován Evropskou unií. 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy

 

 

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol:

1. MŠ Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ ZŠ: Lenka Konečná
  ved. ŠJ: Veronika Kučerová
   
2. MŠ Tylova 37, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ TY: Iveta Rychtářová
  ved. ŠJ: Veronika Kučerová
   
3. MŠ U Zámku 3, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ UZ: Mgr. Jana Reiblová
  ved. ŠJ: Ludmila Vlasaná
   
4. MŠ Tarnavova 18, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ TA: Bc. Lenka Ryznerová
  ved. ŠJ: Ludmila Vlasaná

 

"Pokud je v mateřské škole volné místo, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku."

 

MŠ Za Školou

Za Školou 2851/1
Ostrava - Zábřeh

E-mail

ms.zaskolou@seznam.cz

Telefon

+420 602 511 622