Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol: MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku. Kapacita všech škol je 317 dětí, z toho jedna třída pro dvouleté děti a dvě třídy logopedické.

MŠ Za Školou

Trojtřídní MŠ, z toho jedna pro dvouleté děti

MŠ Tylova

Čtyřtřídní MŠ, z toho dvě třídy logopedické.

MŠ U Zámku

Trojtřídní MŠ

MŠ Tarnavova

Trojtřídní MŠ

Prodloužení provozní doby MŠ od 1.9.2020


 Provoz MŠ v červenci a srpnu 2020


Školné zdarma na květen - srpen 2020


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Naše příspěvková organizace realizuje projekt "Polytechnické vzdělávání v MŠ", který je spolufinancován Evropskou unií.      


Naše příspěvková organizace je zapojena do projektu " Kompetentní pedagog a žák ", který je spolufinancován Evropskou unií.


Naše příspěvková organizace je zapojena do projektu " Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi ", který je spolufinancován Evropskou unií. 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy

 

 

Příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením čtyř mateřských škol:

1. MŠ Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ ZŠ: Lenka Konečná
  ved. ŠJ: Veronika Kučerová
   
2. MŠ Tylova 37, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ TY: Iveta Rychtářová
  ved. ŠJ: Veronika Kučerová
   
3. MŠ U Zámku 3, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ UZ: Mgr. Jana Reiblová
  ved. ŠJ: Ludmila Vlasaná
   
4. MŠ Tarnavova 18, Ostrava - Zábřeh zást. ŘŠ pro MŠ TA: Bc. Lenka Ryznerová
  ved. ŠJ: Ludmila Vlasaná

 

"Pokud je v mateřské škole volné místo, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku."

 

MŠ Za Školou

Za Školou 2851/1
Ostrava - Zábřeh

E-mail

ms.zaskolou@seznam.cz

Telefon

+420 602 511 622